Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thư Cảm Tạ: Gia Đình Trương Minh Sang Và Trang Thị Liêng Cảm Tạ.

Wednesday, August 12, 200912:00 AM(View: 86455)
Thư Cảm Tạ: Gia Đình Trương Minh Sang Và Trang Thị Liêng Cảm Tạ.

                  

CM T

 

Gia đình chúng tôi thành kính tri ân:

 

-Quý Thy Cô, bng hu hc sinh trường trung hc Ngô Quyn Biên Hòa
-H
i thân hu Biên Hòa.
-Các gia đình thông gia.
-Các h
i đoàn và thân bng quyến thuc gn xa
Đã đ
ến phân ưu, cu nguyn, giúp đ và tin đưa linh cu

 

C Bà Qu Ph Trang Qua (nhũ danh Anna Mai Th)


Là thân, nh
c mu và Bà ca chúng tôi đến nơi an ngh cui cùng ti nghĩa trang Oak Hill, San Jose.
Th
i gian t chc tang l không tránh khi nhng thiếu sót, chúng tôi kính xin quý v nim tình th li.


Tang Gia đ
ng cm t

 
Tr
ưởng N : Trang Th Liêng và chng Trương Minh Sang  cùng các con cháu (VN)
Th
N : Trang Th Kim Nga và chng Nguyn Hu Nghiên cùng các con cháu (VN)
Tr
ưởng Nam : Trang Minh Li và v Mai Th Cm Nhung cùng các con(USA)
Th
Nam: Trang Minh Lc ( USA)

 

Monday, January 1, 2024(View: 1782)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2699)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4649)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8287)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,