Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phạm Phú Xuân - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN – KHÓA 16 (Cập nhật ngày 16 tháng 11, 2017)

Friday, November 10, 201710:28 PM(View: 7246)
Phạm Phú Xuân - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN – KHÓA 16 (Cập nhật ngày 16 tháng 11, 2017)

DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN –KHÓA 16

(NK 1970 -1977)
(Cập nhật ngày 16 tháng 11, 2017)

 

DANH SÁCH CHS.NQBH LỚP 9/3 (KHÓA 16)

 

 

TT

 

HỌ

 

TÊN

 

LIÊN LẠC

 

 

GHI CHÚ

 

01

Võ Thị Kim

Anh

 

 

02

Võ Phương

Anh

 

 

03

Đỗ Kim

Bình

USA

 

04

Phạm Thị Minh

Châu

 

 

05

Đoàn Thị Thu

Cúc

 

 

06

Phạm Thu

Cúc

 

 

07

Thái Kim

Cúc

 

 

08

Đỗ Thị

Dung

 

 

09

Phan Thanh

 

 

10

Nguyễn Thị

Hiền

 

 

11

Nguyễn Thị

Hoa

 

 

12

Lâm Thị

Hội

 

 

13

Lê Thị Ánh

Hồng

 

 

14

Phan Nguyệt

Hồng

 

 

15

Đỗ Thị Bích

Hợp

 

 

16

Lâm Thu

Hương

 

 

17

Triệu Thị Bích

Liên

Sài Gòn

 

18

Trần Thị Tường

Linh

 

 

19

Bùi Mỹ

Linh

 

 

20

Lê Thị Hồng

Loan

 

 

21

Nguyễn Thị Xuân

Mai

 

 

22

Nguyễn Thị Ngọc

Minh

 

 

23

Lưu Thị Tố

Nga

Canada

 

24

Lưu Thị Hồng

Ngọc

USA

 

25

Võ Thị Ánh

Ngọc

 

 

26

Huỳnh Thanh

Nữ

 

 

27

Nguyễn Hồng

Oanh

 

 

28

Huỳnh Thị Ngọc

Oanh

 

 

29

Nguyễn Thị Kim

Phúc

 

 

30

La Lâm

Phụng

 

 

31

Trần Thị Ái

Phương

 

 

32

Nguyễn Thị

Phương

 

 

33

Châu Thị

Phượng

USA

 

34

Ao Thị Kim

Phượng

 

 

35

Hồng Bạch

Phượng

 

 

36

Ôn Thúy

Phượng

 

 

37

Lưu

Sơn

USA

 

38

Trần Thị Thu

Sương

 

 

39

Đỗ Thị

Thanh

 

 

40

Nguyễn Thị

Thạnh

 

 

41

Bùi Thị Lam

Thư

USA

 

42

Huỳnh Thị

Thủy

 

 

43

Phạm Thị Đoan

Trang

USA

 

44

Phan Trần Kim

Tuyến

Sài Gòn

 

45

Lại Thúy

Vân

Germany

 

46

Phạm Thị Phú

Xuân

USA

 

 
hình_khoa 16