Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 8 (Cập nhật ngày 07 tháng 03, 2018)

Thursday, November 9, 201712:09 AM(View: 7505)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 8 (Cập nhật ngày 07 tháng 03, 2018)

DANH SÁCH KHÓA 8

(Niên khóa 1963 – 1970)
 (Cập nhật ngày 07 tháng 03, 2018)

 

 

TT

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

001

Trần Hoàng

Ân

BH

002

Nguyễn Văn

Ẩn

003

Tạ Thị Nguyệt

Ánh

BH

004

Nguyễn Thị Thanh

Bạch

USA

005

Trần Quốc

Bảo

BH

006

Nguyễn Thị

Bài

007

Nguyễn Thị

USA

 

008

Nguyễn Hữu

Biểng

Đã mất

009

Lý Mai

010

Phan Thanh

Bình

Sài Gòn

011

Nguyễn Văn

Bông

012

Phạm Quốc

Bửu

013

Ngô Văn

Cầm

BH

014

Trần Thanh

Cảnh

USA

015

Lê Minh

Chánh

BH

016

Võ Ngọc

Châu

USA

017

Nguyễn Chinh

Chiến

018

Hoàng Minh

Chiếu

BH

019

Mai Văn

Chín

020

Đinh Đoài

Chính

Đã mất

021

Nguyễn Văn

Chung

Đã mất

022

Cao Thị

Chung

USA

 

023

Nguyễn Thị Kim

Chung

BH

 

024

Đỗ Đăng

Côn

Đã mất

025

Nguyễn Thành

Công

026

Phạm Văn

Cương

027

Ngô Văn

Cường

028

Huỳnh Văn

Đắc

029

Trần Văn

Đại

030

Nguyễn Văn

Đảm

031

*****

Đăng

 

 

032

Vũ Thị

Đào

033

Phạm Văn

Đạo

BH

034

Nguyễn Văn

Đẹp

035

Nguyễn Ngọc

Diệp

036

Phạm Thị

Điểu

BH

 

037

Nguyễn Thế

Đỉnh

USA

 

038

Hoàng Xuân

Doãn

039

Đặng Thị

Đời

 

 

040

Trịnh Ngọc

Đông

041

Bùi Trường

Đông

BH

042

Nguyễn Hữu

Đức

043

Nguyễn Thị Ngọc

Dung

044

Trần Thị Ngọc

Dung

045

Trần Thị Mỹ

Dung

BH

 

046

Nguyễn Anh

Dũng

047

Nguyễn Xuân

Dũng

USA

048

Nguyễn Khắc

Dũng

USA

049

Tô Anh

Dũng

USA

050

Đào Quang

Đỉnh

051

Trần Ngọc

Đường

USA

052

Võ Thị

Duyên

 

 

053

Nguyễn Thị

Gái

BH

054

Huỳnh Văn

Giỏi

BH

055

Trịnh Khắc

056 

Trương Thị

 

 

057

Hà Văn

Hai

Đã mất

058

Nguyễn Hoàng

Hải

Đã mất

059

Trần Văn

Hải

060

Nguyễn Hữu

Hạnh

USA

061

Lê Thị Kim

Hạnh

062

Ngô Hiếu

Hạnh

063

Phạm Ngọc

Hạnh

Đã mất

064

Nguyễn Hữu `

Hạnh

065

Nguyễn Hữu

Hiền

066

Nguyễn Thượng

Hiền

067

Phan Văn

Hiền

068

Nguyễn Văn

Hiền

Đã mất

069

Đoàn Hữu

Hiệp

070

Nguyễn Tân

Hiệp

Đã mất

071

Nguyễn Xuân

Hiệp

072

Nguyễn Văn

Hiệp

073

Nguyễn Kim

Hoa

074

Phạm Thị Kim

Hoa

BH

075

Mai Thị Kim

Hoa

USA

 

076

Tống Thị Kim

Hoa

BH

 

077

Lê Thị Kim

Hoa

 

 

078

Nguyễn Văn

Hòa

079

Vũ Trung

Hòa

080

Nguyễn Khải

Hoàng

081

Nguyễn Trương

Hoàng

Đã mất

082

Nguyễn Tấn

Hoàng

USA

083

Nguyễn Uyên

Hoàng

084

Nguyễn Nhựt

Hoành

Đã mất

085

Nguyễn Gia

Học

USA

086

Lê Quí

Hồng

USA

087

Võ Thị

Hồng

 

 

088

Huỳnh Văn

Huê

BH

089

Lâm Thị Bạch

Huệ

090

Nguyễn Ngọc

Huệ

091

Đỗ Thị

Huệ

BH

092

Lê Quang

Hùng

093

Nguyễn Sơn

Hùng

Đã mất

094

Nguyễn Thế

Hùng

095

Nguyễn Bảo

Hùng

BH

096

Nguyễn Sơn

Hùng

Đã mất

097

Võ Việt

Hùng

Đã mất

098

Giang

Hưng

099

Lê Thị Thiên

Hương

100

Nguyễn Thị Thơ

Hương

 

 

101

Lưu Thế

Hưởng

USA

102

Lê Thị Thanh

Hưởng

 

 

103

Đinh Quang

Huyên

104

Nguyễn Văn

Khánh

USA

105

Tạ Xuân

Khoa

106

Võ văn

Khoa

107

Trần Văn

Khỏe

108

Lưu

Khừng

 

 

109

Nguyễn Đình

Khương

110

Lê Bá

Kim

111

Nguyễn Ngọc

Kim

 

Đã mất

112

Tăng Cẩm

Kìu

Đã mất

113

Đào Duy

Kỳ

BH

114

Phạm Hùng

Lam

USA

 

115

Lê Thị Ngọc

Lan

116

Nguyễn Văn

Lan

Đã mất

117

Nguyễn Văn Thành

Lân

BH

118

Nguyễn Thị

Lang

119

Nguyễn Văn

Sài Gòn

120

Nguyễn Thanh

Liêm

121

Nguyễn Thanh

Liêm

Sài Gòn

122

La Ngọc

Liên

123

Hoàng Thúy

Liễu

BH

 

124

Nguyễn Thị

Linh

125

Nguyễn Thị Khánh

Linh

 

 

126

Trương Thị Bạch

Loan

BH

127

Đào Thị Kim

Loan

BH

 

128

Nguyễn Thị Mỹ

Lộc

129

Huỳnh Hữu

Lộc

USA

 

130

Nguyễn Văn

Lợi

BH

131

Lý Văn

Long

132

Nguyễn Ngọc

Long

133

Nguyễn Thành

Long

134

Đoàn Phước

Long

BH

135

Phan Thị Quý

Long

USA

 

136

Đỗ Công

Luận

BH

137

Nguyễn Tấn

Lực

Sài Gòn

138

Nguyễn Khắc

Lưu

Đã mất

139

Ngô Thị

USA

 

140

Lê Thị

Canada

 

141

Đoàn Văn

USA

142

Trần Thanh

Mai

USA

 

143

Trần Văn

Mạnh

144

Huỳnh Văn

Mão

145

Lê Văn

Mẽ

BH

146

Phạm Văn

Minh

147

Phan Đại

Minh

Đã mất

148

Trần Ngọc

Minh

Đã mất

149

Nguyễn Thị

Minh

BH

 

150

Nguyễn Văn

Minh A

151

Nguyễn Văn

Minh B

Đã mất

152

Phạm Duy

Mỡ

153

Trang

Muội

USA

154

Võ Hà

Mỹ

USA

155

Nguyễn Thị

Mỹ

USA

 

156

Trần Quốc

Nam

157

Phạm Thái

Nam

158

Đỗ Quang

Nam

159

Phan Thành

Nam

France

160

Lâm Văn

Năm

Đã mất

161

Nguyễn Thị Hồng

Nga

 

 

162

Bùi Thị Tuyết

Nga

Sài Gòn

 

163

Trần Thị

Nga

 

 

164

Trịnh Phương

Nga

 

 

165

Mai Trọng

Ngãi

USA

166

Nguyễn Thị Kim

Ngân

BH

 

167

Trần Trọng

Nghĩa

168

Võ Văn

Nghiệp

Đã mất

169

Nguyễn Văn

Ngoạn

170

Đặng Kim

Ngọc

171

Nguyễn Thị

Ngọc

USA

 

172

Bùi Công

Nguyên

Đã mất

173

Phạm Bình

Nguyên

Đã mất

174

Phan Bình

Nguyên

Đã mất

175

Đặng Thị Kim

Nguyên

BH

176

Trần Thị Minh

Nguyệt

USA

 

177

Phạm Ngọc

Nhanh

Đã mất

178

Vòng A

Nhật

179

Nguyễn Hiền

Nhi

Đã mất

180

Nguyễn Thị Ngọc

Nhung

BH

181

Lê Thị

Nhung

182

Trần Thị Ngọc

Nhung

BH

 

183

Nguyễn Thiện

Nhường

Đã mất

184

Nguyễn Thị

Nở

Đã mất

185

Võ Ngọc

Nữ

USA

186

Tống Ngọc

Oanh

187

Lê Văn

Phách

Đã mất

188

Huỳnh Hữu

Phẩm

BH

189

Châu Tấn

Phát

BH

190

Mai Tấn

Phát

BH

191

Trần Hữu

Phúc

Germany

192

Dương Kim

Phụng

193

Tiêu Hồng

Phước

194

Trần Văn

Phước

Đã mất

195

Nguyễn Văn

Phước

196

Phan Thị Hữu

Phước

197

Võ Ngọc

Phước

USA

 

198

Trịnh Minh

Phương

199

Nguyễn Thị

Phương

BH

200

Trương Lê Minh

Phương

USA

 

201

Đỗ Mai

Phương

BH

 

202

Mai Thị

Phượng

203

Trần Thúy

Phượng

204

Dương Thúy

Phượng

BH

 

205

Tăng Hớn

Quan

206

Nguyễn Kim

Quan

USA

207

Tô Minh

Quang

BH

208

Nguyễn Xuân

Quang

Đã mất

209

Đoàn Ngọc

Quyên

210

Nguyễn Thị Ngọc

Quỳnh

USA

211

Phan Thị Ngọc

Quỳnh

USA

 

212

Lê Xuân

Sang

Bình Dương

213

Phạm Hùng

Sang

USA

 

214

Nguyễn Thị

Sáu

215

Lê Thị

Sáu

BH

 

216

Ip A

Si

217

Phạm Hùng

Sơn

Đã mất

218

Phạm Thị

Sơn

BH

 

219

Nguyễn Lịch

Sử

220

Trần Lịch

Sử

221

Trần Văn

Sửu

BH

222

Trần Văn

Ta

USA

223

Lê Tấn

Tài

Australia

224

Đỗ Đình

Tâm

225

Phạm Thiện

Tâm

226

Ngô Hồng

Tâm

BH

227

Nguyễn Minh

Tâm

BH

228

Sỳ A

Tẩu

229

Hoàng

Thành

230

Lê Tấn

Thành

231

Lê Thị Hồng

Thạnh

232

Nguyễn Minh

Thảo

Sài Gòn

233

Hồ Ngọc

Thể

USA

 

234

Nguyễn Thị

Thép

BH

 

235

Ngô Phước

Thiện

BH

236

Nguyễn Văn

Thìn

USA

237

Đinh Thiên

Thọ

238

Huỳnh Hữu

Thọ

USA

239

Trần Thị Kim

Thoa

240

Trần Văn

Thông

BH

241

Lê Thị Tùng

Thư

BH

 

242

Phạm Thanh

Thừa

BH

243

Bùi Hiếu

Thuận

Đã mất

244

Nguyễn Thị

Thực

USA

 

245

Hứa Thị

Thược

BH

 

246

Nguyễn Ngọc

Thưởng

USA

247

Trương Thị Thu

Thủy

248

Hà Thu

Thủy

BH

 

249

Nguyễn Hữu

Thụy

Đã mất

250

Đinh Mỹ

Tiên

251

Nguyễn Huy

Tiến

252

Võ Trực

Tiến

253

Bùi Xuân

Tình

254

Trần An

Toàn

255

Nguyễn Thị Thanh

Toàn

 

 

256

Trần Văn

Tốt

BH

257

Võ Ngọc

Trai

258

Phan Thị

Trâm

USA

 

259

Nguyễn Xuân

Tràng

BH

 

260

Lê Minh

Trí

BH

261

Hà Thị

Trinh

USA

262

Hồng

Trọng

USA

263

Võ Văn

Trung

BH

264

Lê Quang

Trung

265

*****

Tứ

 

 

266

Lê Anh

Tuấn

Đã mất

267

Nguyễn Thị

Tươi

BH

 

268

Nguyễn Đức

Tường

BH

269

Trần Minh

Tuyên

BH

270

Nguyễn Quang

Tuyến

271

xxxxx     Kim

Tuyến

272

Nguyễn Văn

Tuyết

273

Bùi Thị

Tuyết

274

Tống Thị

Tuyết

BH

 

275

Trần Thị Bạch

Tuyết (Đen)

USA

276

Trần Thị Bạch

Tuyết (Trắng)

USA

 

277

Vũ Thị

BH

 

278

Nguyễn Thị Tất

Ứng

USA

 

279

Hoàng Thế

Ưu

Đã mất

280

Trần Quán

Vân

281

Đinh Hoàng

Vân

USA

282

Nguyễn Long

Vân

283

Phạm Ngọc

Vân

284

Nguyễn Thị Thanh

Vân

BH

 

285

Đào Thị Hồng

Vân

Sài Gòn

 

286

Lê Thành

Vạn

287

Nguyễn Văn

Về

288

Nguyễn Văn

Vẹn

289

Lê Minh

Việt

290

Trần Văn

Đã mất