Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 7 (Cập nhật ngày 11 tháng 03, 2018)

Wednesday, November 8, 201711:09 PM(View: 7353)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 7 (Cập nhật ngày 11 tháng 03, 2018)

DANH SÁCH KHÓA 7

(Niên khóa 1962 – 1969)
 (Cập nhật ngày 11 tháng 03, 2018)

 

Anh Nguyễn Thanh Tùng cùng các bạn khóa 7 đã thành lập danh sách này
với sự bổ túc mới nhất của chị Ngủ Ánh Vân, anh Nguyễn Chí Thiện và chị Trần Thị Hạnh

Các sửa chữa, bổ túc danh sánh trên xin liên lạc:

Nguyễn Thanh Tùng <ngthanhtung48@yahoo.com>

 

 

 

TT

 

HỌ

 

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

 

01 Vũ Thị An USA

02

Bùi Thị Kim

Anh

USA
03

Phạm Lê Ngọc

Anh

USA

04

Lê Ngọc

Ánh

05

Trần thị 

Ánh

06

Nguyễn thị Nguyệt

Anh

07

Lưu Gia 

Ân

08

Phan Văn 

Bảnh

 

 

09

Lê Thị 

Bảy

VN 

 

10

Đoàn Thị 

Bi

Úc

11

Nguyễn Phước

Bỉ

12

Nguyễn Văn

Biện

13

Nghiêm Thái 

Bình

BH 

 

14

Trần Thái

Bình

 

15

Ngô Văn

Bốn

 

 

16

Nguyễn Thị 

Bông

 

 

17

Võ Ngọc 

Bửu USA

18

Nguyễn Văn 

Chấn

 

19

Nguyễn Thị 

Chẩn

VN 

 

20

Trương Quang

Chánh

21

Đoàn Trung

Chánh

 

 

22

Bùi Thị Kim 

Châu

USA 

 

23

Hồ Minh 

Châu

24

Trầm Vĩnh

Châu

25

Phạm Kim

Chi

 

 

26

Trần Thị 

Chi

27

Huỳnh Thị

Cúc

28

Phạm Thị 

Cút VN

29

Lưu Quang

Chủ Đã mất

30

Ôn Thị

Cuổi Đã mất

31

Nguyễn Văn

Dân

32

Phạm Sơn 

Danh

USA 

 

33

Võ Huyền 

Diệu USA

 

34

Nguyễn Thị 

Dung 1

Đã mất

35

Nguyễn Thị 

Dung 2

VN
36 Nguyễn Thị Ngọc Dung
37 Nguyễn Thị Hồng Đào

38

Nguyễn Văn

Đạt

 

 

39

Huỳnh Văn

Đắt

 

Đã mất 

40

Hoàng Văn

Đấu

41

Hoàng Cao 

Đệ

 

Đã mất 

42

Nguyễn Văn 

Điệp

43

Đặng Thị 

Điệp

 

 

44

Tạ Thị

Điệp

VN 

 

45

Huỳnh Văn

Điệt

46

Hoàng Văn

Đình

 

 

47

Lê Kim

Đính

 

Đã mất 

48

Đoàn Kim 

Định VN
49

Trần Kim 

Định USA

50

Trương Minh 

Dũng

51

Ngô Đình 

Dũng

 

 

52

Võ Thị 

Em

 

 

53

Lê Thị 

Em VN

54

Trương Thị

55

Nguyễn Thị Hồng

 

 

56

Nguyễn Thị Thu

57

Huỳnh Văn 

Hải

58

Bùi Thị 

Hai

Bỉ 

 

59

Lê Thị Hai USA

60

Lê Tứ

Hải

61

Đỗ Kim

Hạnh

 

 

62

Nguyễn Hiếu

Hạnh

VN 

 

63

Trần Thị 

Hạnh  USA

64

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh USA

65

Vũ Thị 

Hạnh USA

66

Lê Thị

Hằng

67

Huỳnh Thị

Hiền

USA 

 

68

Đặng Vũ Thế

Hiển Canada

69

Phan Kỳ 

Hiệp

 

70

Trần Thị 

Hiệp

71

Lê Văn

Hoa

72

Huỳnh Thị 

Hoa

 

 

73

Nguyễn Thị 

Hoa

VN

74

Trần Thị

Hoa USA
75 Trầm Kim Hoa VN
76 Trần Văn Hoa

77

Bùi Thị

Hòa

 AUS

 

78

Phan Thị

Hòa

79

Ngô Kim

Hòa

VN 

 

80

Nguyễn Thị

Hòa

81

Nguyễn Minh 

Hoàng AUS

82

Khương Văn

Hoàng(Hoằng)
83

Trần Thị 

Hòe

84

Võ Tấn

Hội

 

 

85

Bùi Quang 

Hội

 

 

86

Dương Thu 

Hồng

VN 

 

87

Huỳnh Thị

Hồng USA

88

Phan Kim

Hồng

89

Nguyễn Văn

Hương

90

Ma Thị Ngọc

Huệ USA

91

Nguyễn Văn 

Huệ

92

Nguyễn Thị 

Huệ

93

Nguyễn Tấn

Hùng

 

 

94

Nguyễn Thị

Hữu

VN 

 

95

Nguyễn Quý

Hy

96

Châu Thị

Gái

97

Vũ Ngọc

Giao

 

 

98

Võ Kim

Khánh

99

Nguyễn Ngọc

Kiêm VN

100

Nguyễn Văn

Kiệt

101

Bùi Thị Mỹ

Kiều

102

Lại Minh

Lâm

 

Đã mất 

103

Mai Quỳnh 

Lâm

 

104

Nguyễn Thị

Lài

USA 

 

105

Phạm Ngọc

Lài

106 Chu Thị Lan
107 Huỳnh Kim  Lang
108 Nguyễn Thị  Lang

109

Trương Ngọc

Lang Đã mất

110

Hà Văn

Láng Đã mất

111

Nguyễn Văn 

Lăng

 

112

Huỳnh Thị

Lãnh

USA 

 

113

Huỳnh Ngọc

Lân

114

Nguyễn Ngọc

Lân

115

Ninh Văn

Lập USA

116

Nguyễn Văn

 

117

Nguyễn Thanh

Liêm

 

 

118

Nguyễn Thị

Liên

119

Tăng Kim

Liên

120

Nguyễn 

Liễu USA

121

Trang Thị

Liễu

 

122

Huỳnh Kim

Lộc

123

Huỳnh Thị Kim

Loan USA

124

Lê Thị Thanh

Loan

125

Phan Kim

Loan

126

Nguyễn Thị Hồng

Loan

 

Đã mất 

127

Nguyễn Ngọc

Long

Đã mất

128

Nguyễn Thành

Long

Đã mất

129

Lương Thị

VN 

130

Lê Văn

USA

131

Chu

Mai

USA

 

132

Đinh Hùng

Mãnh

 

133

Trần Văn

Mạnh

 

 

134

Dương Ngọc

Minh

 

 

135

Đinh Công

Minh

Đã mất

136

Lâm Hữu

Minh

137

Nguyễn Văn 

Minh

 

Đã mất 

138

Đặng 

Minh

 

139

Cao Chu

Mộc

140

Trần Thị

Mọi

VN 

 

141

Trần Phúc

Mừng

142

Lê tấn

Mười

143

Châu Kim

Mỹ

 

 

144

Huỳnh Thị Quang

Mỹ

 

 

145

Lê Thị

Nhị

146

Tô Thị

Nết FRANCE

147

Cao Thị 

Nhứt

148

Nguyễn Thị

Ninh

149

Võ Văn 

Nga

150

Hoàng Thị Ngọc

Nga

USA 

 

151

Nguyễn Thị

Nga 1 USA

152

Nguyễn Thị

Nga 2 USA
153 Trần Thị Hồng Nga
154 Trần Thị  Ngà Đã mất
155 Nguyễn Văn Ngàn USA

156

Đào Văn

Ngàn

 

157

Nguyễn Bửu

Ngân

Đã mất

158

Nguyễn Tấn

Nghiệm

Đã mất

159

Nguyễn Thạch

Ngọc

 

160

Phạm Văn

Ngó

 

 

161

Bùi Thành 

Ngọc

162

Nguyễn Thị Mỹ

Ngọc

VN 

 

163

Lương Minh

Ngọc

164

Lê Thị 

Ngôn

 

Đã mất 

165

Trần Văn 

Ngươn

Đã mất

166

Phan Ánh

Nguyệt

 

167

Nguyễn Thanh

Nhã

AUS 

 

168

Nguyễn Thị Hồng

Nhạn

 

169

Nguyễn Thị 

Nhiên

170

Trần Văn

Nhiên

USA 

 

171

Nguyễn Văn

Nở

Đã mất

172

Huỳnh Thị

Nở

 

Đã mất

173

Phạm Thị 

Nở VN

174

Nguyễn Thị Trung

Nữ AUS

175

Tiêu Thị

Nữ

176

Nguyễn Thị 

Phẩm

 

 

177

Huỳnh Thị

Phấn

 

 

178

Huỳnh Văn

Phi

 

 

179

Lê Quang 

Phòng

 

Đã mất 

180

Mã Hồng

Phúc

 

181

Nguyễn Kim

Phụng

VN 

 

182

Nguyễn Văn

Phúc

183

Huỳnh Văn

Phước

184

Lê Hữu

Phước

USA 

 

185

Lê Hữu

Phước

Phước Đen

Đã mất 

186

Huỳnh Hữu

Phước

USA

187

Nguyễn Phú

Phước

188

Đỗ Thị Lan

Phương

 

 

189

Dương Thúy

Phượng

VN

190

Lê Thị Thanh

Phương

191

Đỗ Bá 

Quát

 

 

192

Nguyễn Thị Kim

Quang

 

 

193

Đoàn Thị

Quí

VN

194

Đoàn Vĩnh

Quý

195

Phạm Ngọc

Sang

196

Phạm Thị

Sang

 

 

197

Nguyễn Thị

Sáng

198

Phù Văn

Sáu

199

Lê Minh

Sơn

 

 

200

Nguyễn Văn

Sơn

USA 

 

201

Hồ Văn

Sửu

Đã mất 

202

Cao Thị 

Tâm

 

203

Nguyễn Thị

Tâm

204

Đặng Thanh

Tâm

205

Trần Minh 

Tâm

USA 

 

206

Phạm Minh

Tâm

 

207

Lê Thị Vị

Tha

 

 

208

Nguyễn Thị Tường

Thậm VN

209

Lê Tấn (Hữu)

Thanh

210

Huỳnh Kim

Thanh

USA 

 

211

Nguyễn Thị

Thanh

 

212

Nguyễn Thị Kim

Thanh

Đã mất

213

Lê văn

Thanh

USA

214

Lý Ngọc

Thành

215

Lê Văn

Thành

USA

216

Nguyễn Văn

Thinh USA

 

217

Huỳnh Văn

Thọ

218

Diệp Cẩm

Thu

219

Đặng Ngọc

Thu

 

 

220

Lương Thị

Thu

 

 

221

Vũ Thị Minh

Thư

USA 

 

222

Nguyễn Thị

Thưởng

223

Nguyễn Thị

Thiện

224

Võ Văn 

Thuận Đã mất

225

Trịnh Thị Đạm

Thủy

AUS 

226

Đinh Mỹ

Tiên

227

Nguyễn Văn

Tịch

228

Trần Phụng

Tiên USA

229

Nguyễn Văn

Tiến

 

230

Trần Văn 

Tiến

 

 

231

Lương Minh

Tiết Úc

232

Ngô Văn

Tiếng Đã mất

233

Trần Thị

Trâm

VN 

234

Lê Thoại

Trân

Đã mất

235

Lê Đỗ Bích

Trân

 

236

Ngô Minh

Trân

 

 

237

Nguyễn Văn

Trí

238

Lê Văn

Triễn

 

 

239

Trương Thị

Trinh

USA

240

Đỗ Kim

Trọng

241

Lê văn

Trọng

 

Đã mất 

242

Nguyễn Kim 

Trọng

 

243

Vưu Thị

Trọng

 

Đã mất 

244

Ngô Hữu

Từ

245

Tô Anh 

Tuấn

USA 

 

246

Dương Anh

Tuấn

 

247

Nguyễn Thanh

Tùng

 

 

248

Lê Thành

Tươi

 

 

249

Võ Thị Kim

Tuyến

VN 

 

250

Huỳnh Quang

Tuyên

Đã mất 

251

Huỳnh Thị Bạch

Tuyết AUS

252

Nguyễn Thị Bạch

Tuyết

253

Nguyễn Thị Ngọc

Tuyết

VN

254

Lê Kim

Tuyết

255

Bùi Văn

Ước

 

 

256

Nguyễn Thị

Út

257

Trương Văn

Út

Đã mất
258

Ngũ Ánh

Vân

259

Nguyễn Thị Thanh

Vân

 

 

260

Triệu Quang

Vinh

 

Đã mất 

261

Bùi Hữu

Vịnh

 

262

Nguyễn Ngọc

Xuân

 

Đã mất 

263

Xuân

Chín Sũng 

Đã mất

264

Đặng Thị Hoàng

Yến

USA

265

Nguyễn Xuân

Yến

VN

 

 

 

Lop Tam A3_Khoa 7

 Từ trái qua phải và từ hàng trên xuống dưới

1- Trương thị Hà/Châu thị Gái/ Đỗ Kim Hạnh/Trần thị Hoè

2- Ngũ Ánh Vân/Võ thị Kim Tuyến/ Lương thị Thu/Đỗ Kim Trọng/Lê thị  Thanh Phương 

3- Phan Kim Loan/Nguyễn thị Thanh Vân/Nguyễn thị Hồng Đào/Phạm thị Sang.
    

...