Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 5 (Cập nhật ngày 8 tháng 11, 2017)

Wednesday, November 8, 201710:26 PM(View: 6639)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 5 (Cập nhật ngày 8 tháng 11, 2017)

 

DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA 5

(Niên khóa 1960 – 1967)

    (Cập nhật ngày 8 tháng 11, 2017)


Anh Nguyễn Văn Chương cùng các bạn khóa 5 đã thành lập danh sách này.
Các sửa chữa, bổ túc danh sách hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:
Anh Ngô Hoàng Lâm cung cấp danh sách Lớp Đệ Thất B1 (Lớp Anh Văn)
Chị Nguyễn Thị Tư cung cấp danh sách lớp Đệ Tứ 1 (Pháp Văn)
 
LỚP TỨ 1 - KHÓA 5

(Chị Nguyễn Thị Tư cung cấp)

 
Lop Tu 1_khoa 5Hình Tứ 1_khóa 5Từ trái sang phải:
Hàng đầu: Thầy Nguyễn Thất Hiệp, Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Thị Ánh, Trần Thị Bích, Phạm Thị Kim Quan, cô Đinh Thị Hòa, cô Vương Chân Phương, cô Phan Ngọc Tuấn, thầy Phạm Ngọc Quýnh, thầy Nguyễn Tiến Ruệ.

Hàng sau: Nguyễn Thị Nguyệt Miên, Hồ Lệ Hà, Lê Thị Bạch Yến, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Cao Thị Tốt, Nghệ, Võ Thị Ngọc Sương, Nguyễn Thị Tâm, Lý Lan Phương, Trần Đặng Thị Oanh, Kiều Oanh Nguyễn Phúc.

 

 

 

TT

 

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Nguyễn Thị Kim

Anh

 

 

02

Nguyễn Ngọc

Ánh

BH

 

03

Nguyễn Thị

Ánh

USA

 

04

Cao Thị

Ba

 

 

05

Nguyễn Thị

 

 

06

Trần Thị

 

 

07

Nguyễn Thị

Bông

BH

 

08

Mã Thị Ngọc

Chói

 

Đã mất

09

Đỗ Thị Kim

Cúc

BH

 

10

Phạm Thị

Gốc

BH

 

11

Hồ Lệ

USA

 

12

Nguyễn Thị Ngọc

Hạnh

BH

 

13

Trần Thị Kim

Hiệp

Australia

 

14

Phạm Thị

Hoa

BH

 

15

Nguyễn Thị Kim

Huê

BH

 

16

Võ Thị Phương

Lan

BH

 

17

Nguyễn Thị

Lan

BH

 

18

Lê Kim

Liên

 

 

19

Nguyễn Thị Bích`

Liên

 

 

20

Bùi Thị

Liêng

 

 

21

Quản Thị Ngọc

Loan

 

Đã mất

22

Bùi Thị

Lượng

USA

 

23

Lâm Thị

 

 

24

Trương Thị

Canada

 

25

Võ Thị

USA

 

26

Trần Thị Nguyệt

Miên

USA

 

27

Nguyễn Thị Thanh

Nga

USA

 

28

Nguyễn Thị

Ngà

BH

 

29

Tống Thị

Nghệ

 

 

30

Nguyễn Thị

Nghĩa

USA

 

31

Phạm Thị

Nhách

 

 

32

Nguyễn Thị

Nhỏ

USA

 

33

Nguyễn Thị

Nhựt

BH

 

34

Võ Thị

Nữ

BH

 

35

Nguyễn Phúc Kiều

Oanh

USA

 

36

Trần Đặng Thị

Oanh

BH

 

37

Lý Thị

Phi

BH

 

38

Lý Lan

Phương

Canada

 

39

Ngô Kim

Phương

BH

 

40

Phạm Thị

Quan

BH

 

41

Trương Thị Lệ

Sinh

Sài Gòn

 

42

Lê Thị Kim

Sơn

 

Đã mất

43

Võ Thị Ngọc

Sương

BH

 

44

Liêng Tuấn

Tài

BH

 

45

Nguyễn Thị

Tám

BH

 

46

Nguyễn Thị

Tâm

 

Đã mất

47

Phạm Thị Tường

Thoại

USA

 

48

Nguyễn Thị Hồng

Thủy

USA

 

49

Lâm Ngọc

Thủy

 

 

50

Hàn Thị Ngọc

Thủy

BH

 

51

Cao Thị

Tốt

BH

 

52

Nguyễn Thị

Tốt

BH

 

53

Vũ Thị

Trúc

BH

 

54

Nguyễn Thị

USA

 

55

Huỳnh Bạch

Tuyết

France

 

56

Đỗ Ngọc

Tuyết

BH

 

57

Châu Thị

Vân

 

Đã mất

58

Trần Thị

Vinh

 

 

59

Ngô Kim

Xuân

Sài Gòn

 

60

Lê Thị Bạch

Yến

USA

 

61

Nguyễn Thị Hồng

Yến

 

Đã mất

62

Võ Thị Hoàng

Yến

 

 

 

 

Lop tu-2-khoa-5 

Hình Tứ 2_khóa 5

 

Lê Thị Bo (không phải), Nguyễn Thị Điểu (đã mất), Vũ Thị Mai, Lâm Thị Ga, Trần Thị Liên , Khổng Thị Bao (Nam Cali), Lê Thị Kim Kết (VN), Lê Kim Oanh, Virginia (sau chị Kết) , Thầy Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Thị Hường (sau thầy Hoàng  (đã mất) ), Võ Trí Nhẫn, Houston, TX, Cao Thị Hóa (sau chị Nhẫn), Trần Thị Kim Vân, Châu Mỹ Quế (VN), Nguyễn Thị Điệp (VN)

 

 

LỚP TỨ 2_KHÓA 5

(Chị Lê Kim Oanh cung cấp)

 

 

TT

 

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Ngô Ngọc

Anh

BH

 

02

Trần Thị

Ba

USA

 

03

Khổng Thị

Bao

USA

 

04

Nguyễn Thị

Bảy

BH

 

05

Lê Thị

Bên

USA

 

06

Lê Thị

Bo

 

 

07

Huỳnh Thị

BH

 

08

Nguyễn Thị

Cải

BH

 

09

Nguyễn Thị

Chiêu

BH

 

10

Nguyễn Thị

Chín

USA

 

11

Nguyễn Thị

Đầm

BH

 

12

Phan Thị

Đầm

BH

 

13

Phan Thị

Điệp

 

 

14

Nguyễn Thị

Điểu

 

Đã mất

15

Nguyễn Thị

Đỏ

USA

 

16

Lê Thị

Dung

BH

 

17

Vũ Thị

Dung

BH

 

18

Lâm Thị

Ga

 

 

19

Phan Kim

Hoa

Australia

 

20

Cao Thị

Hóa

 

 

21

Tống Mỹ

Hội

 

 

22

Nguyễn Thị Minh

Hồng

BH

 

23

Nghiêm Thị Bích

Hồng

USA

 

24

Nguyễn Thị

Hường

 

Đã mất

25

Lê Thị Kim

Kết

BH

 

26

Trần Thị

Lài

USA

 

27

Trần Thị

Lan

BH

 

28

Trần Thị

Liên

 

 

29

Vũ Thị

Mai

 

 

30

Nguyễn Thị

My

BH

 

31

Nguyễn Thị Hồng

Nga

USA

 

32

Phan Lệ

Nga

USA

 

33

Trương Thị

Nguyệt

BH

 

34

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

BH

 

35

Võ Trí

Nhẫn

USA

 

36

Nguyễn Thị Bạch

Nhật

BH

 

37

Trịnh Kim

Nhơn

USA

 

38

Lê Kim

Oanh

USA

 

39

Trần Thị

Phấn

BH

 

40

Lê Thị

Phi

BH

 

41

Đinh Thị

Phùng

BH

 

42

Tống Thị

Phụng

BH

 

43

Lôi Thị

Phụng

USA

 

44

Trương Thị Kim

Phụng

USA

 

45

Châu Mỹ

Quế

 

 

46

Nguyễn Thị

Sơn

BH

 

47

Nguyễn Thị

Thân

BH

 

48

Nguyễn Thị

Thảo (Thẻo)

BH

 

49

Trần Thị

Thu

BH

 

50

Mai Thị

Tính

Sài Gòn

 

51

Phùng Thị

Tĩnh

Thụy Điển

 

52

Lê Thị Ánh

Tuyết

 

 

53

Trần Thị Kim

Vân

 

 

54

Lâm Thị Mỹ

Yến

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP PHÁP VĂN_KHÓA 5

(Anh Nguyễn Văn Chương cung cấp)

 

 

TT

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

 

01

 

Bảnh 

 

 

02

Đinh Văn

Bé 

 

 

03

Nguyễn Văn

Chương

bathangchuong@yahoo.com

 

04

Trần Ngọc

Danh

danhtran0808@yahoo.com

 

05

Nguyễn Kim

Đợi

 

 

06

Nguyễn Ngọc

Ẩn E 

anenguyenngoc@yahoo.com

 

07

Lê Văn

Hoàng 

 

 

08

Vũ Văn

Hợi 

 

 

09

Phan Văn

Hơn 

 

 

10

Đặng Văn

Hùng

hungdang46@gmail.com

 

11

Nguyễn Tuấn

Hùng 

 

 

12

Nguyễn Văn

Hữu

 

 

13

Nguyễn Ngọc

Khôi

sofacornerkhoimedic@yahoo.ie

 

14

Lại Tâm

Khiết

 

 

15

Hồ Quang

Liên 

 

 

16

Nguyễn Kim

Long 

 

 

17

Châu Văn

Lộc 

 

 

18

Trần Nguyên

Lương 

 

 

19

Võ Văn

Lương 

 

 

20

Nguyễn Văn

Lượng 

 

 

21

Hồng Văn

Minh 

 

 

22

Khương Văn

Mười 

kvmuoi2008@yahoo.com

 

23

Nguyễn Văn

Nam 

 

 

24

Nguyễn Văn

Ngọc 

 

 

25

Nguyễn Văn

Nhiều

 

 

26

Hồ Văn

Nho

 

 

27

Hà Thị

Nhung

nhung.thi.ha@gmail.com

 

28

Bùi Tấn

Nhứt 

 

 

29

Ninh Ngọc

Phan 

 

 

30

Nguyễn Văn

Phát

nvphat1947@yahoo.fr

 

31

Võ Hà

Phi 

phv49@yahoo.com

 

32

Nguyễn Thanh

Phong

 

 

33

Mã Hồng

Phúc

phuc_ma48@yahoo.com

 

34

Võ Hà

Phuông 

 

 

35

Đỗ Hữu

Phương

phuonghuudo@gmail.com

 

36

Nguyễn Văn

Phương 

 

 

37

Huỳnh Kim

Quang

 

Đã mất

38

Nguyễn Sử Trọng

Quấc 

 

 

39

Nguyễn Văn

Quyển 

 

 

40

Bùi Văn

Sàng 

 

 

41

Trần Trọng

Sâm 

 

 

42

Nguyễn

Sinh 

 

 

43

Liêng Tuấn

Tài 

 

 

44

Võ Văn

Tài 

 

 

45

Đỗ Thiện

Tâm 

dothientamvn@yahoo.com

 

46

Mã Thanh

Tâm

tamma46@hotmail.com

 

47

Nguyễn Thanh

Tân 

 

 

48

Trần Văn

Tân 

 

 

49

Võ Đại

Tân

 

 

50

Lâm Văn

Tấn

 

 

51

Nguyễn Văn

Tấn

 

Đã mất

52

Nguyễn Văn

Thạnh

 

 

53

Phan Bá

Thịnh

 

 

54

Nguyễn Ngọc

Thọ 

 

 

55

Lê Trung

Thu 

 

 

56

Dương Hữu

Thuận

 

Đã mất

57

Nguyễn Trọng

Thủy 

 

Đã mất

58

Cao Thị

Tốt 

 

 

59

Lê Văn

Tốt

 

 

60

Phan Văn

Tới 

 

 

61

Trương Minh

Trị

 

 

62

Nguyễn Văn

Trung 

 

Đã mất

63

Nguyễn Trung

Trực 

 

 

64

 

Tỏ

 

 

65

Mai Minh

Tuất 

 

 

66

Ngô Văn

Tươi

 

 

67

Vũ Đức

Tuy 

 

Đã mất

68

Nguyễn Quang

Tuyến

 

 

69

Nguyễn Văn

Ty 

 

Đã mất

70

Võ Bá

Vạn

 

Đã mất

71

Nguyễn Thanh

Vân 

 

 

72

Cao Sơn

Vĩ 

 

 

73

Nguyễn Văn

Viện

 

 

74

Đặng Văn

Việt 

dangviet@aol.com

 

75

Nguyễn Văn

Việt 

 

 

76

Trần Văn

Việt

vietvtran46@yahoo.com

 

 

 

 

LỚP ĐỆ NHẤT B1_KHÓA 5

(Anh Lê Hoàng Lâm cung cấp)

 

 

TT

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

 

01

Ngô Văn

Anh

 

(*)

02

Nguyễn Văn

BH

 

03

Nguyễn Hồng

Báu

 

 

04

Phạm Văn

Chữ

BH

 

05

Nguyễn Ánh

Đàn

BH

 

06

Phạm Văn

Đàng

BH

 

07

Tạ Văn

Định

BH

 

08

Lê Quan

Đức

BH

 

09

Nguyễn Văn

Đức

BH

 

10

Nguyễn văn

BH

 

11

Bùi Huy

Hoàng

BH

 

12

Lê Văn

Khả

BH

 

13

Ngô Hoàng

Lâm

BH

 

14

Hoàng Đình

Long

 

(*)

15

Nguyễn Quan

Minh

BH

 

16

Lê Văn

Mười

BH

 

17

Mai Văn

Mỹ

BH

 

18

Ngô Văn

Nhiều

 

(*)

19

Trương Văn

Nhỏ

 

(*)

20

Đinh Văn

Nhu

BH

 

21

Huỳnh Quan

Phận

USA

 

22

Nguyễn Văn

Sáu

 

(*)

23

Nguyễn Minh

Sơn

USA

 

24

Phan Văn

Thân

BH

 

25

Bùi Ngọc

Thành

 

(*)

26

Nguyễn Văn

Thảo

 

(*)

27

Phan Tấn

Thiện

BH

 

28

Nguyễn Công

Thuận

BH

 

29

Lê Văn

Thuận

 

(*)

30

Nguyễn Văn

Tiến

BH

 

31

Nguyễn Văn

Tỉnh

BH

 

32

Trần Minh

Trí

 

(*)

33

Trương Minh

Trị

BH

 

34

Nguyễn Văn

Trị

BH

 

35

Phạm Văn

 

(*)

36

Nguyễn Quang

Vinh

BH

 

37

Nguyễn Đỗ

Triệu

BH

 

38

Phan Văn

Thâm

Bình Dương