Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NQ CÁC LỚP KHÓA 4 (Cập nhật ngày 8 tháng 11, 2017)

Wednesday, November 8, 20179:52 PM(View: 7184)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NQ CÁC LỚP KHÓA 4 (Cập nhật ngày 8 tháng 11, 2017)

DANH SÁCH KHÓA 4

(Niên khóa 1959 – 1966)

   (Cập nhật ngày 7 tháng 11, 2017)

 

 

TT

 

HỌ

 

TÊN

 

CƯ NGỤ

 

 

CHÚ THÍCH

001

 Lê Bình

 An

USA

 

002

 Lê Thị Kim

 An

 

 

003

 Nguyễn Thi

 Ân

USA

 

004

 Đào Ngọc

 Ẩn

Sài Gòn

 

005

 Vũ Ngọc

 Anh

USA

 

006

 Nguyễn Ngọc

 Ánh

 

 

007

 Nguyễn Thị Nguyệt

 Ảnh

 

 

008

 Hồ Thị

 Ba

USA

 

009

 Phạm Văn

 Ba

BH

 

010

 Nguyễn Thị Xuân

 Bạch

USA

 

011

 Nguyễn Văn

 Bân

 

 

012

 Huỳnh Văn

 Bảy

 

 

013

 Huỳnh Văn

 Bé

 

Đã mất

014

 Hồ Văn

 Bền

USA

 

015

 Nguyễn Văn

 Bông

 

 

016

 Trương Văn

 Bưu

BH

 

017

 Trần Văn

 Cẩm

 

Đã mất

018

 Đinh Cẩn

 Cấp

USA

 

019

 Nguyễn Thị Nguyệt

 Châu

USA

 

020

 Tống Tri

 Châu

 

Đã mất

021

 Lê Văn

 Châu (Mập)

 

Đã mất

022

 Lê Văn

 Châu (Ốm)

USA

 

023

 Huỳnh Quế

 Chi

USA

 

024

 Trương Xuân

 Chi

USA

 

025

 Huỳnh Thị

 Chiến

 

 

026

 Nguyễn Ngọc

 Chúc

BH

 

027

 Đinh Văn

 Cử

 

 

028

 Nguyễn Thị Kim

 Cương

 

 

029

 Đào Văn

 Cường

 

 

030

 Đào Duy

 Dân

 

 

031

 Thái Hồng

 Đảnh

 

 

032

 Hứa Văn

 Đạo

 

Đã mất

033

 Nguyễn Văn

 Định

USA

 

034

 Hà Văn

 Đoái

 

Đã mất

035

 Lê Văn

 Đức

BH

 

036

 Huỳnh Văn

 Đức (1)

 

Đã mất

037

 Huỳnh Văn

 Đức (2)

 

 

038

 Nguyễn Thị Ngọc

 Dung

 

 

039

 Phạm Thị

 Em

 

 

040

 Nguyễn Thị

 Ghe

 

 

041

 Phan Mộng

 Giao

BH

 

042

 Trần Thu

 Hà

 

 

043

 Trương Thị Thu

 Hà

USA

 

044

 Châu Tấn

 Hai

USA

 

045

 Bùi Thị

 Hảo

USA

 

046

 Nguyễn Công

 Hiền

USA

 

047

 Nguyễn Thái

 Hiệp

 

Đã mất

048

 Nguyễn Văn

 Hiệp

USA

 

049

 Lê Kim

 Hoa

BH

 

050

 Nguyễn Văn

 Hoàng

 

Đã mất

051

 Nguyễn Minh

 Hoàng

BH

 

052

 Trần Hữu

 Hoàng

USA

 

053

 Huỳnh Bá

 Hoanh

USA

 

054

 Lê Thị

 Hợi

 

 

055

 Lê Anh

 Hớn

 

Đã mất

056

 Đỗ Thị Thể

 Hồng

USA

 

057

 Nguyễn Thị

 Hồng

 

 

058

 Hà Mạnh

 Hùng

Canada

 

059

 Nguyễn Hữu

 Hùng

USA

 

060

 Nguyễn Văn

 Hùng

 

 

061

 Nguyễn Kim

 Hương

 

 

063

 Thái Tăng

 Hữu

USA

 

064

 Nguyễn Ngọc

 Khang

USA

 

065

 Huỳnh Công

 Khanh

Thụy Sĩ

 

066

 Lai Thế

 Khiêm

USA

 

067

 Trần Thị

 Lài

 

 

068

 Lê Ngọc

 Lang

 

Đã mất

069

 Huỳnh Thanh

 Liêm

 

 

070

 Nguyễn Thanh

 Liêm

Bình Dương

 

071

 Đoàn Kim

 Liên

USA

 

072

 Nguyễn Thị Ngọc

 Liên

 

 

073

 Trang Thị

 Liêng

BH

 

074

 Nguyễn Thị Kim

 Loan

 

 

075

 Phan Kim

 Lượng

USA

 

076

 Hồ Phước

 Lưu

 

 

077

 Trần Văn

 Lý

 

 

078

 Nguyễn Hữu

 Mạc

BH

 

079

 Đặng Thị Hoàng

 Mai

 

 

080

 Nguyễn Minh

 Mẫn

USA

 

081

 Nguyễn Thị

 Mẫn

 

 

082

 Nguyễn Hữu

 Mạnh

Australia

 

083

 Vũ Ngọc

 Mật

USA

 

084

 Đỗ Văn

 Mến

H. Long Thành

 

085

 Nguyễn Văn

 Minh

 

Đã mất

086

 Huỳnh Thị

 Mỹ

USA

 

087

 Bùi Quang

 Nam

 

Đã mất

088

 Đào Thái

 Ngạn

BH

 

089

 Nguyễn Văn

 Nghĩa

USA

 

090

 Phạm Hữu

 Nghĩa

BH

 

091

 Võ Thị

 Ngọc

 

 

092

 Nguyễn Bạch

 Ngọc

 

 

093

 Nguyễn Đình

 Nguyên

USA

 

094

 Huỳnh Thị Ánh

 Nguyệt

USA

 

095

 Nguyễn Văn

 Nhàn

USA

 

096

 Trần Minh

 Nhật

 

 

097

 Trần Mạnh

 Nhật

 

Đã mất

098

 Huỳnh Thị

 Nhị

USA

 

099

 Nguyễn Văn

 Nhơn

 

 

100

 Huỳnh Văn

 Nhơn

H. Tân Phú

 

101

 Trần Thị

 Oanh

USA

 

102

 Trần Ngọc

 Phát

BH

 

103

 Lý Thanh

 Phi

USA

 

104

 Nguyễn Khắc

 Phước

USA

 

105

 Nguyễn Văn

 Phước

 

 

106

 Đào Nam

 Phương

 

 

107

 Hồ Văn

 Quân

BH

 

108

 Phạm Thanh

 Quang

USA

 

109

 Bùi Trường

 Qúy

 

 

110

 Chu Văn

 Qúy

BH

 

111

 Quản Văn

 Quyên

 

Đã mất

112

 Đỗ Trọng

 Quýnh

USA

 

113

 Nguyễn Ngọc

 Quýnh

USA

 

114

 Nguyễn Thị

 Rành

BH

 

115

 Ao Văn

 Rộng

USA

 

116

 Lê Văn

 Sâm

 

 

117

 Lê Văn

 Sĩ

 

 

118

 Lê Văn

 Siêng

USA

 

119

 Nguyễn Phi

 Sơn

BH

Đã mất

120

 Hà Xuân

 Sơn

 

 

121

 Đỗ Hữu

 Tài

BH

 

122

 Nguyễn Văn

 Tám

USA

 

123

 Nguyễn Văn

 Tân

 

 

124

 Nguyễn Văn

 Tấn

 

 

125

 Đỗ Như

 Thạch

USA

 

126

 Doãn Văn

 Thạch

 

 

127

 Lê Ngọc

 Thạch

128

 Trần Ngọc

 Thạch

 

 

129

 Phạm Thanh

 Thái

 

Đã mất

130

 Võ Tất

 Thắng

Canada

 

131

 Lê Kim

 Thanh

BH

 

132

 Nguyễn Hoàng

 Thanh

USA

 

133

 Đinh Thị

 Thanh

 

Đã mất

134

 Nguyễn Phụng

 Thành

USA

 

135

 Đoàn Văn

 Thành

BH

 

136

 Lê Tấn

 Thành

USA

 

137

 Nguyễn Văn

 Thành

 

 

138

 Trương Văn

 Thành

USA

 

139

 Ngô Hạnh

 Thi

 

 

140

 Hà Thị

 Thiên

USA

 

141

 Đào Đức

 Thiện

USA

 

142

 Tống Đình

 Thỉnh

 

 

143

 Đỗ Thị Kim

 Thoa

BH

 

144

 Nguyễn Trung

 Thu

 

 

145

 Nguyễn Văn

 Thu

 

 

146

 Hàng Thị Ngọc

 Thu

 

 

147

 Nguyễn Văn

 Tới

 

 

148

 Nguyễn Văn

 Tốt

 

 

149

 Ngô Văn

 Tốt

 

 

150

 Nguyễn Duyên

 Trang

USA

 

151

 Huỳnh Hữu

 Trị

 

Đã mất

152

 Nguyễn Văn

 Trữ

USA

 

153

 Nguyễn Hữu

 Trực

 

 

154

 Nguyễn Chí

 Trung

BH

 

155

 Huỳnh Thị

 Út

 

 

156

 Trịnh Thị

 Út

 

 

157

 Nguyễn Văn

 Vân

USA

 

158

 Tô Thị Bạch

 Vân

 

 

159

 Dương Thị Khánh

 Vân

 

 

160

 Huỳnh Văn

 Về

 

 

161

 Lê Đức

 Việt

 

Đã mất

162

 Đặng Vũ

 Vĩnh

Australia

 

163

 Nguyễn Văn

 Xa

USA

 

164

 Diệp

 Xuân

 

 

165

 Đỗ Hữu

 Xuân

Canada

 

166

 Nguyễn Ngọc

 Xuân

 

 

167

 Lê Thị Kim

Xuyến

BH

 

168

 Châu Phúc

Yên

 

 

 

 

CHS K4_H1 (1) CHS K4_H1 (2)