Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 3 (Cập nhật ngày 21 tháng 03, 2018)

Tuesday, November 7, 201712:20 AM(View: 7222)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 3 (Cập nhật ngày 21 tháng 03, 2018)

CÁC LỚP KHÓA 3

(Niên khóa 1958 – 1965)

  (Cập nhật ngày 21 tháng 03, 2018)


Năm 1958 trường Ngô Quyền tuyển sinh 4 lớp Đệ Thất, gồm 2 lớp nam sinh (Thất B1; Thất B2) và 2 lớp nữ sinh (Thất B3; Thất B4). Anh Trần Văn An và chị Đào Thị Tuyết Nhung đã cung cấp thông tin cho trang nhà về những người bạn học cùng khóa năm xưa.

 

LỚP ĐỆ THẤT B1 & B2_KHÓA 3

 

 

TT

 

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Lê Bình

An

USA

02

Nguyễn Tấn

An

H. Nhơn Trạch

 

03

Bùi Thành

An

 

Đã mất

04

Phạm Văn

Bích

Long Thành

05

Âu

Bảnh

H. Vĩnh Cửu

 

06

 Trầm Quốc

Bửu

 VN

 

07

Châu Văn

Cai

USA

08

Huỳnh Minh

Chánh

BH

 

09

Nguyễn Minh

Chánh

 BH

 

10

 Phạm Văn

Chánh

 

 

11

Dương Khánh

Châu

  12

Lương Minh

Chương

13

Ngô Đức

Chí

USA

 

14

Lê Văn

Cồn

USA

 

15

Huỳnh Quan

Danh

Australia

 

16

Tô Hồng

Dũng

USA

 

17

Lê Hữu

Dụng

 

 

18

Thái Hồng

Đãnh

Australia

  19

Nguyễn Văn

Đáng

VN

  20

Lê Văn

Đắc

  21

Lê Văn

Đôn

Canada

  22

Lê Văn

Đông

USA

  23

Nguyễn Văn

Đúng

24

Huỳnh Văn

E

USA

 

25

Võ Văn

Hải

BH

26

Trương Văn

Hiệp

BH

 

27

Nguyễn Lê

Hiệp

VN

  28 Ngô Hoàng Hiếu Đã mất
  29 Nguyễn Văn Hoa
  30 Lương Văn Hoa

31

Trần Như

Hòa

USA

 

32

Nguyễn Khải

Hoàn

BH

 

33

Đinh Văn

Hợi

BH

  34

Lê Văn

Hùng

USA

35

Trần Văn

Khiêm

Cần Thơ

 

36

Trịnh Văn

Kiều

USA

 

37

Trần Ngọc

Lang

H. Vĩnh Cửu

 

38

Nguyễn Kim

Lang

BH

 

39

Nguyễn Thành

Lân

VN

40

Phan Thành

Lễ

USA

 

41

Nguyễn Văn

Lễ

Canada

42

Trần Tấn

Lẹ

BH

 

43

Lê Văn

Lẹ

VN

 

44

Châu Văn

Liêm

VN

45

Lê Thanh

Liêm

England

 

46

Viên Ngọc

Linh

USA

 

47

Tô Hoàn

Lộc

BH

 

48

Lê Tấn

Lộc

 

 

49

Nguyễn Tấn

Lộc

Đã mất

  50 Đặng Tấn Lộc BH

51

Cao Văn

Lợi

Đồng Tháp

 

52

Nguyễn Văn

Lợi

USA

 

53

Võ Văn

Lợi

 

Đã mất

54

Lôi Ngọc

Long

USA

 

55

Nguyễn Văn

 

 

56

Bùi Đức

Lương

USA

  57

Bùi Quang

Mạnh

USA

  58

Huỳnh Văn

Mẫn

BH

59

Đào Duy

Minh

BH

 

60

Nguyễn Duy

Minh

 

 

61

Lê Văn

Mỹ

 

 

62

Nguyễn Trương

Mỹ

BH

63

 Hoàng Văn

Nam

 

   Đã mất

64

Phan Cát

Ngọc

 

 

65

 Trần Văn

Ngọc (2)

 USA

 

66

Lê Văn

Nhóm

 

Đã mất

67

Nguyễn Văn

Nhàn

USA

  68

Nhơn

USA

  69 Dương Ngọc

Như

USA

  70 Nhựt
  71 Nhứt
  72 Võ Văn Phát BH

73

Nguyễn Háo

Phẩm

Sài Gòn

 

74

Nguyễn Hồng

Phúc

BH

 

75

Quãng Hữu

Phước

VN

76

Thái Tấn

Phước

BH

 

77

Nguyễn Tấn

Phước

 

 

78

Võ Văn

Phương

Bình Dương

 

79

Hồ Văn

Ri

USA

 

80

Võ Văn

Rớt

Canada

81

Ngô Văn

Sen

 USA

 

82

Huỳnh văn

USA

83

Nguyễn Mạnh

Soa

France

 

84

Đào Thanh

Tâm

 

Đã mất

85

Nguyễn Trung

Tâm

USA

 

86

Nguyễn Văn

Tâm

USA

 

87

Nguyễn Văn

Tân

USA

 

88

Nguyễn Văn

Tần

BH

89

Lê Văn

Tám

BH

90

Nguyễn Văn

Tạo

USA

 

91

Trần Ngọc

Thạch

USA

  92

Ngô Văn

Thành

BH

  93 Lê Văn Thân
  94 Trần Thắng Toàn Đã mất

95

 Ngô

Toại

 

Đã mất

96

Võ Văn

Trai

BH

Đã mất

97

Trần Thắng

Trung

USA

98

Huỳnh Văn

Trí

BH

 

99

Phan Trần

Tuấn

 VN

 

100

Nghiêm Xuân

Việt

USA

 

101

Đinh Văn

Tỵ

BH

102

Trần Văn

Xinh

 

Đã mất

103

Vẹn

BH

 104 Nguyễn Văn Xướng Long Thành

105 

Lê Thành

Xương

BH

 

 

 

 

 

 

LỚP ĐỆ THẤT B3 & B4_KHÓA 3

 

 

TT

 

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Võ Thị Kim

An

Bình Dương

 

02

Huỳnh Thị Ngọc

Ánh

USA

  03

Trần Thị

Ba

USA

  04

Nguyễn Thị Xuân

Bạch

USA

05

Phạm Thị

Ca

BH

 

06

Hoàng Thị Sĩ

USA

  07

Đinh Thị

Cúc

VN

  08

Nguyễn Thị

Cúc

VN

09

Đỗ Thị

Cứng

VN

10

Mai Thị

Cứng

BH

 

11

Huỳnh Thị

Dung

USA

12

Nguyễn Ngọc

Dung

BH

 

13

Nguyễn Thị

Dung

VN

14

Lương Mỹ

Dung

BH

 

15

Bùi Thị

Duyên

USA

16

Nguyễn Thị

Đính

Canada

17

Mai Thị

BH

 

18

Lâm Hồng

Hoa

Sài Gòn

 

19

Huỳnh Kim

Hoa

VN

  20

Trần Thị

Hòa

VN

  21

Nguyễn Thị

Hoang

VN

  22 Nguyễn Thị Hoàng VN
  23 Trần Thu Hồng VN

24

Huỳnh Thị

Hiếu

VN

  25

Lê Thị

Huê

USA

  26

Lưu Thị

Hùng

USA

27

Nguyễn Thị Xuân

Hương

USA

28

Nguyễn Kim

Lan

VN

  29 Nguyễn Thị Lan Canada
  30 Nguyễn Ngọc Lan Canada
  31 Nguyễn Thị Liên VN

32

Nguyễn Thị

Liên

USA

 

33

Nguyễn Thị

Lớn

USA

  34

Huỳnh Thị

Mai

USA

  35 Lê Thị Mỹ Canada

36

Lê Thị Tuyết

Nga

Australia

 

37

Nguyễn Thị Tuyết

Nga

USA

  38

Mai Thị Thanh

Nhàn

USA

39

Huỳnh Thị

Nhi

USA

 

40

Lê Thị

Nhờ

Bình Dương

 

41

Võ Thị

Nhơn

BH

 

42

Đào Thị Tuyết

Nhung

BH

 

43

Võ Thị Cẩm

Nhung

Canada

  44

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

VN

45

Nguyễn Thị Minh

Nghĩa

VN

  46

Hồ Thị

Nguyệt

USA

  47

Phạm Thị

Nguyệt

  48

Nguyễn Thị Hồng

Nguyệt

49

Trần Thị

Oanh

USA

 

50

Phùng Thị

Phu

BH

 

51

Quản Hữu

Phước

BH

 

52

Nguyễn Thị

Phượng

BH

 

53

Nguyễn Kim

Phượng

Đức

  54

Dương Thị

USA

55

Phan Thị Kim

Sang

VN

56

Châu Thị

Sinh

BH

 

57

Lương Thị Bạch

Sương

Canada

58

Nguyễn Thị

Thanh

USA

 

59

Nguyễn Thị

Thanh

Canada

60

Trần Thị

Thành

BH

 

61

Ngô Thị

Thảo

VN

  62

Đỗ Thị

Thảo

USA

63

Trần Thị

Thêm

BH

 

64

Hà Thị

Thiêng

USA

65

Dương Thị Xuân

Thu

BH

 

66

Nguyễn Châu

Thủy

BH

 

67

Huỳnh Lê

Thủy

BH

 

68

Đào Thị Thanh

Trước

USA

 

69

Lương Bạch

Tuyết

USA

 

70

Nguyễn Thị Bạch

Tuyết

Canada

71

Huỳnh Thị

Út

H. Vĩnh Cửu

 

72

Nguyễn Thị Minh

Vân

BH

 

73

Bùi Thị

Vinh

USA

 

74

Phạm Thị Hương

Yên

H. Vĩnh Cửu

 

75

Trương Thị

Yến

USA