Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 1 (Cập nhật ngày 06 tháng 03, 2018)

Tuesday, November 7, 201712:10 AM(View: 5865)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 1 (Cập nhật ngày 06 tháng 03, 2018)

CÁC LỚP KHÓA 1

(Niên khóa 1956 – 1963)

 (Cập nhật ngày 06 tháng 03, 2018)


Danh sách ba lớp đệ thất đầu tiên của trường trung học Ngô Quyền do các anh chị khóa 1 cung cấp, cụ thể như sau:

- Chị Nguyễn Bửu Châu ghi lại danh sách lớp Thất B1, dựa theo hình ảnh của lớp mà chị còn lưu trữ. Sau đó chị Lương Thị Khá và các anh học cùng khóa bổ túc thêm.

- Anh Nguyễn Háo Văn và anh Đoàn Văn Trọng cung cấp danh sách lớp Thất B2 theo trí nhớ. Các anh chị cùng khóa bổ túc thêm.

- Anh Nguyễn Kiêm Hoàng cung cấp danh sách Thất B3, nhưng danh sách này hiện chưa được bạn bè Thất B3 năm xưa… duyệt.

Trong lúc chờ đợi các anh cựu học sinh Thất B3 khóa 1 bổ túc danh sách lớp, BĐH trang web Ngô Quyền tạm thời sử dụng danh sách lớp Thất B3 do Thầy Nguyễn Thành Dũng, cựu giáo sư môn Toán trường trung học Ngô Quyền, và là cựu học sinh của lớp Thất B3 cung cấp. Kèm theo danh sách này, có hình chụp 46 cậu “học trò nhỏ lớp Thất B3” thời còn mặc “quần… xà lỏn” hồn nhiên đến lớp.

Mọi ý kiến đóng góp để bổ sung hoặc điều chỉnh danh sách, các anh chị liên lạc với trang web Ngô Quyền theo địa chỉ e-mail ngoquyenbh@gmail.com

 

 KHOA 1_That B1

(Hình lớp That B1_khóa 1)

Lớp Đệ Thất B1 với các Thầy: Trần Minh Đức, Hồ Văn Vinh, Bùi Quang Huệ,

Phạm Văn Tiếng, Hồ Văn Tam, Đinh Văn Sái, Trần Văn Lộc.

 

 

LỚP ĐỆ THẤT B1_KHÓA 1

 

 

TT

 

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Dương Thị Ngọc

Anh

USA

 

02

Lê Thị Ngọc

Ánh

USA

 

03

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

USA

 

04

Nguyễn Thị

Bân

BH

 

05

Nguyễn Bửu

Châu

BH

 

06

Nguyễn Thị

Châu

 

Đã mất

07

Võ Thị

Đăng

 

Đã mất

08

Huỳnh Thị

Đổi

 

Đã mất

09

Trần Thị

Đức

 

Đã mất

10

Nguyễn Thị

Hiền

USA

 

11

Huỳnh Thị Xuân

Hoa

BH

 

12

Nguyễn Thị

Hoa

 

 

13

Trịnh Thị

Hóa

BH

 

14

Phạm Thị

Hóa

BH

 

15

Nguyễn Thị

Huê

USA

 

16

Phạm Thị

Huê

USA

 

17

Trần Thị Lê

Hương

 

 

18

Võ Thị

Quyền

BH

 

19

Lương Thị

Khá

USA

 

20

Trần Thị Bạch

Lan

 USA

 

21

Phan Kim 

Liên

22

Mai Thị

Lệ

23

Lê Thị

Liêng

BH

 

24

Nguyễn Thị

Liễu

BH

 

25

Lê Thị

Liễu

BH

 

26

Võ Tuyết

Mai

BH

27

Vũ Thị Tuyết

Mai

USA

 

28

Huỳnh Thị Thanh

Mỹ

BH

 

29

Võ Thị

Nguyệt

BH

 

30

Huỳnh Thị Thanh

Nguyệt

BH

31

Võ Thị

Nhơn

BH

 

32

Huỳnh Thị

Nhũ

BH

 

33

Trần Thị

Nỹ

USA

 

34

Bùi Thị Ngọc

Phi

 

 

35

Bùi Thị

Phước

 

Đã mất

36

Lê Thị

Tám

BH

 

37

Lê Thị 

Thân

38

Nguyễn Thị

Thảo

BH

 

39

Phạm Thị Thanh

Thế

BH

 

40

Phan Mỹ

Thể

USA

 

41

Nguyễn Thị

Thiều

 

Đã mất

42

Nguyễn Thị

Thơm

BH

 

43

Phạm Thị

Thu

44

Nguyễn Thị

Thư

45

Nguyễn Thị Ngọc

Thủy

USA

 

46

Lê Thị Bạch

Tuyết

 

Đã mất

47

Trương Thị

Tuyết

BH

 

48

Nguyễn Thị

Vốn

BH

 

49

Trần Thị

Xuyến

USA

 

50

Nghiêm Thị Hồng

Yến

France

 

 

 KHOA 1_That B2

(Hình lớp That B2_khóa 1)

Lớp Đệ Thất B2 với các Thầy: Trần Minh Đức, Hồ Văn Vinh, Trần Văn Lộc,

Phạm Văn Tiếng, Hồ Văn Tam, Bùi Quang Huệ, Đinh Văn Sái.

 


LỚP ĐỆ THẤT B2_KHÓA 1

 

 

TT

 

 

HỌ

       

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Nguyễn Tấn

An

H. Nhơn Trạch

 

02

Nguyễn Minh

Chánh

USA

 

03

Võ Hoàng

Châu

USA

 

04

Trịnh Đình

Chưởng

BH

 

05

Nguyễn văn

Sài Gòn

 

06

Nguyễn Văn

Cương

USA

 

07

Nguyễn Ngọc

Dương

Vĩnh Cửu

 

08

Nguyễn Hữu

Hạnh

 

Đã mất

09

Trương Vĩnh

Hảo

USA

 

10

Nguyễn Tấn

Hiệp

BH

 

11

Nguyễn Văn

Hiệp

USA

 

12

Lê Văn

Hòa

BH

 

13

Lương Công

Khanh

USA

 

14

Lê Văn

Kỉnh

USA

Đã mất

15

Nguyễn Văn

Lai

 

 

16

Lý Văn

Lẹ

BH

 

17

Phạm Văn

 

Đã mất

18

Lý Ngọc

Mai

BH

 

19

Lê Thành

Ngọc

H.Vĩnh Cửu

 

20

Nguyễn Văn

Nhơn

H. Vĩnh Cửu

 

21

Đỗ Hữu

Phát

USA

 

22

Ngô Thanh

Phong

USA

 

23

Phan Văn

Phu

H. Nhơn Trạch

 

24

Lê văn

Phước

H. Vĩnh Cửu

 

25

Võ Văn

Phước

 

Đã mất

26

Võ Văn

Phương

Bình Dương

 

27

Nguyễn Văn

Quang

 

 

28

Lê Văn

Rèn

 

Đã mất

29

Đặng Bửu

Sa

BH

 

30

Trương Minh

Sang

BH

 

31

Trần Ngọc

Sanh

 

Đã mất

32

Nguyễn Văn

Sáu

USA

 

33

Đào Văn

Sáu

Australia

 

34

Hà Xuân

Son

BH

 

35

Trần Thanh

Sơn

USA

 

36

Hồ Văn

Tân

BH

 

37

Trần Nguyên

Tân

USA

 

38

Trần Ngọc

Thành

 

Đã mất

39

Lê Văn

Thạnh

BH

 

40

Trương Văn

Thâu

BH

 

41

Trương Văn

Thời

 

Đã mất

42

Lương Minh

Thông

USA

 

43

Đoàn Văn

Trọng

BH

 

44

Nguyễn Văn

Trung

USA

 

45

Bùi Quang

Trung

USA

 

46

Nguyễn Háo

Văn

BH

 

47

Huỳnh Hữu

Vị

 

Đã mất

 
KHOA 1_That B3

(Hình lớp That B3_khóa 1)

Lớp Đệ Thất B3 (từ trái sang phải): 

Lê Văn Ngoan, Đào Văn Công, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Hữu Hoài, Nguyễn Văn Trạng, Lý Thanh Phong, Lê Phát Đạt, Phạm Văn Bông, Phạm Văn Long, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Văn Có, Huỳnh Văn Diệp, Nguyễn Thành Dũng, Phan Văn Lộ, Võ Văn Thạch (hàng ngồi thứ nhất)

Trần Ngọc Lang, Nguyễn Ngọc Thạch, Lương Văn Bích, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Quới Tiết, Bùi Văn Thành, Quãng Văn Ron, Mã Văn Son, Nguyễn Đức Cẩm, Phạm Phú Vĩnh, Nguyễn Văn Hiệp (hàng ngồi thứ hai)

 

LỚP ĐỆ THẤT B3_KHÓA 1

 

TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Nguyễn Xuân

Ánh

BH

 

02

Phạm Văn

Bào

USA

 

03

Nguyễn Đức

Cẩm

 

Đã mất

04

Đinh Văn

Chính

USA

 

05

Đào Văn

Công

USA

 

06

Nguyễn Văn

Cửu

USA

 

07

Trần Văn

Đạo

BH

 

08

Lê Phát

Đạt

 

Đã mất

09

Huỳnh Văn

Diệp

BH

 

10

Nguyễn Thành

Dũng

BH

 

11

Nguyễn Ngọc

Dương

BH

 

12

Trần Văn

Gi

 

Đã mất

13

Lâm Sơn

BH

 

14

Lâm Vi

Hậu

BH

 

15

Ngô Gia

Hậu

USA

 

16

Lê Văn

Hiệp

USA

 

17

Nguyễn Văn

Hiệp

BH

 

18

Phạm Phú

Hòa

Australia

 

19

Tăng

Hòa

 

Đã mất

20

Nguyễn Kiêm

Hoàng

BH

 

21

Dương Tấn

Hưng

 

Đã mất

22

Trương Văn

Khinh

BH

 

23

Phan Văn

Lộ

BH

 

24

Bế Văn

Long

Australia

 

25

Trần Nguyên Tân

Mỹ

BH

 

26

Lê Văn

Ngoan

USA

 

27

Lê Thành

Ngọc

BH

 

28

Võ Văn

Nhân

BH

 

29

Lý Thanh

Phong

USA

 

30

Nguyễn Tấn

Phước

 

Đã mất

31

Huỳnh Văn

Phước

USA

 

32

Nguyễn Văn

Tâm

 

Đã mất

33

Võ Văn

Thạch

BH

 

34

Lê Văn

Thanh

BH

 

35

Trương Văn

Thâu

BH

 

36

Trần Gia

Thụy

USA

 

37

Dương Văn

Tiễn

BH

 

38

Nguyễn Văn

Trạng

USA

 

39

Đào Ngọc

Trung

 

Đã mất

40

Nguyễn Văn

Trung

BH

 

41

Lê Minh

Tỳ

 

Đã mất

42

Nguyễn Thanh

Vân

 

Đã mất

43 

Tạ Quang

Viên

BH

 

44

Trần Văn

Vĩnh

USA

 

45

Phạm Phú

Vĩnh

Australia