Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 2 (Cập nhật ngày 7 tháng 11, 2017)

Tuesday, November 7, 201712:11 AM(View: 6343)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 2 (Cập nhật ngày 7 tháng 11, 2017)

CÁC LỚP KHÓA 2

(Niên khóa 1957 – 1964)
 (Cập nhật ngày 7 tháng 11, 2017)


Từ tấm hình chụp chung cả lớp năm xưa, chị Nguyễn Thị Ngọn CHS.khóa 2 đã cung cấp cho chúng tôi danh sách Lớp nữ sinh Đệ Tứ B1 của chị.

 

 KHOA 2_De Tu B1

Lớp Đệ Tứ B1_khóa 2 ( từ trái sang phải):

Thầy Nguyễn Thất Hiệp, và các chị: Phùng Thị Trơn, Nguyễn Thị Nhờn, Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Thị Quang, Nguyễn Thị Ngọn, Nguyễn Thị Hiệp B, Lê Thị Ngân, Nguyễn Thị Hiểu, Đinh Thị Lắm, Võ Ngọc Tuyền, Trần Phượng Kim, Huỳnh Ngọc Châu, Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Bùi Thị Giàu, Lê Thị Tâm, Nguyễn Thị Rành, Lê Thị Gần, Thầy Hoàng Quí Nam (hàng đứng)

 

- Nguyễn Thị Nhuận, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thu, Lê Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thị Bạch Tuyết, Thái Thị Hơn, Vi Thị Ninh, Trương Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiệp A, Nguyễn Thị Cẩm Vinh, Lê Thị Thọ, Nguyễn Thị Thanh Vân (hàng ngồi)  

 

 

DANH SÁCH LỚP ĐỆ TỨ 1_KHÓA 2

 

 

TT

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

 

01

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

BH

 

02

Nguyễn Thị

Ba

Bình Dương

 

03

Huỳnh Ngọc

Châu

BH

 

04

Lê Thị

Gần

BH

 

05

Bùi Thị

Giàu

Bình Dương

 

06

Nguyễn Thị

Hiệp A

BH

 

07

Nguyễn Thị

Hiệp B

BH

 

08

Nguyễn Thị

Hiểu

BH

 

09

Thái Thị

Hơn

BH

 

10

Trần Phượng

Kim

USA

 

11

Đinh Thị

Lắm

BH

 

12

Lê Thị Thu

Loan

BH

 

13

Nguyễn Thị Xuân

Mai

BH

 

14

Nguyễn Thị

Nga

BH

 

15

Lê Thị

Ngân

BH

 

16

Nguyễn Thị

Ngọn

BH

 

17

Trương Thị

Nguyệt

USA

 

18

Nguyễn Thị

Nhờn

USA

 

19

Nguyễn Thị

Nhuận

BH

 

20

Vi Thị

Ninh

Sài Gòn

 

21

Nguyễn Thị

Quang

BH

 

22

Nguyễn Thị

Rành

BH

 

23

Lê Thị

Tâm

USA

 

24

Nguyễn Thị Ngọc

Thanh

 

Đã mất

25

Lê Thị

Thọ

USA

 

26

Trần Thị

Thu

BH

 

27

Phùng Thị

Trơn

BH

 

28

Võ Ngọc

Tuyền

BH

 

29

Lê Thị Bạch

Tuyết

BH

 

30

Nguyễn Thị Thanh

Vân

 

Đã mất

31

Nguyễn Thị Cẩm

Vinh

BH

 

 

KHOA 2_CHS NQ 1KHOA 2- CHS NQ 2
Danh sách các lớp nam sinh, chúng tôi ghi chép lại theo trí nhớ của anh Trịnh Văn On, CHS.khóa 2 trung học NQBH qua những lần các anh tổ chức họp mặt.

CÁC LỚP NAM SINH_KHÓA 2
 
 

 

TT

 

 

HỌ

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

01

Huỳnh Đắc

Ân

Sài Gòn

 

02

Trầm Thành

Ba

 

Đã mất

03

Lâm Văn

Bảnh

USA

 

04

Trần Văn

Chấn

 

Đã mất

05

Trần Quang

Côn

 

Đã mất

06

Đỗ Văn

Cưng

 

Đã mất

07

Lê Tấn

Đạt

 

Đã mất

08

Lê Văn

Đông

USA

 

09

Nguyễn Văn

Đức

USA

 

10

Nguyễn Hồng

Dũng

 

Đã mất

11

Trịnh Đình

Hoa

USA

 

12

Trương Văn

Hùm

Bình Dương

 

13

Nguyễn Sử Trọng

Khanh

BH

 

14

Nguyễn Đức

Khiến

BH

 

15

Nguyễn Văn

Lâm

Sài Gòn

 

16

Lý Văn

Lẹ

BH

 

17

Tống Văn

Liễu

Vũng Tàu

 

18

Phan Văn

Lộ

BH

 

19

Nguyễn Tấn

Lộc

 

Đã mất

20

Đỗ Nguyên

Long

BH

 

21

Trần Hoàng

Lương

USA

 

22

Trần Văn

 

Đã mất

23

Phan Văn

Mau

BH

 

24

Trần Văn

Mỹ

 

Đã mất

25

Nguyễn Văn

Năm

H. Vĩnh Cửu

 

26

Vũ Trung

Ngạn

BH

 

27

Nguyễn Hữu

Nhân

 

Đã mất

28

Võ Văn

Nhân

H. Vĩnh Cửu

 

29

Nguyễn Văn

Nhì

USA

 

30

Lê Văn

Nhóm

BH

 

31

Huỳnh Quang

Nhơn

BH

 

32

Trịnh Văn

On

BH

 

33

Lê Ngọc

Phước

Bến Tre

 

34

Hà Huy

Quang

 

Đã mất

35

Tống Văn

Quang

BH

 

36

Quãng Văn

Ron

 

Đã mất

37

Bì Văn

Sanh

BH

 

38

Nguyễn Văn

Sào

H. Vĩnh Cửu

 

39

Đặng Thi

Sài Gòn

 

40

Lê Tấn

Sỹ

USA

 

41

Lê Hữu

Tài

BH

 

42

Trần Xuân

Tài

 

 

43

Vũ Thanh

Tâm

USA

 

44

Tạ Đức

Thanh

BH

 

45

Lâm Văn

Thành

 

Đã mất

46

Nguyễn Văn

Thành

 

 

47

Phạm Chí

Thiệp

Sài Gòn

 

48

Võ Ngọc

Thơ

BH

 

49

Nguyễn Tòng

Tôn

BH

 

50

Nguyễn Ngọc

Trai

Bình Dương

 

51

Nguyễn Thanh

Tường

 

Đã mất

52

Nguyễn Văn

Út

 

Đã mất

53

Lê Bích

Vân

 

Đã mất

54

Trần Văn

Xuân

 

Đã mất

55

Nguyễn Văn

Xuân

H. Long Thành

 

56

Nguyễn Văn

Xưởng

BH

 

57

Phan Công

Ý

USA