Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Danh Sách Nhân Viên Văn Phòng Trung Học Ngô Quyền – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 11250)
Danh Sách Nhân Viên Văn Phòng Trung Học Ngô Quyền – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975

Số thứ tự

Họ và Tên Lót

Tên

Chức Vụ

Niên Khóa

Điện thọại

Địa Chỉ

Email

 1.  

Lê Hồng

Sanh

Thư ký văn phòng

Chủ sự phòng học vụ, thi vụ Ty VH, GD,TN B.H

1958-1972

 

 

1972-1975

Đã có số phone

Đã có địa chỉ

 

 1.  

 Nguyễn Văn

Thư ký văn phòng,

Phụ trách Tư thục và Bán công

1963-1975

Đã có số phone

Đã có địa chỉ

 

 1.  

Đặng Văn

Chẩn

Thư ký văn phòng

Chủ sự phòng nhân viên Ty VH, GD, TN B.H

1958-1972

 

 

1972-1975

 

Đã mất tại Biên Hòa

 

 1.  

Nguyễn Văn

Hảo

Thư ký văn phòng

1960-1968

Đã có số phone

Đã có địa chỉ

 

 1.  

Nguyễn Thị

Dung

Thư ký văn phòng

1965-1975

 

 

 

 1.  

Nguyễn Hữu

Tiến

Phát Ngân Viên

1964-1975

 

 

 

 1.  

Hồ Bá

Vạn

Quản thủ Thư viện

1970-1973

 

Đã mất tại Biên Hòa

 

 1.  

Nguyễn Thị

Lài

Quản thủ Thư viện

1973-1976

 

 

 

 1.  

Lê Kim

Huê

Thư ký đánh máy

1969-1975

 

 

 

 1.  

Ngô Bích

Liên

Phụ trách Y tế học đường

 

 

Đã mất

 

 1.  

Nguyễn Thị

Giàu

Giám thị

1962-1975

 

Đã mất tại Biên hòa

 

 1.  

Nguyễn Hữu

Bảng

Giám thị

1962-1968

 

 

 

 1.  

Nguyễn hữu

Cầm

Giám Thị

1962-1975

 

 

 

 1.  

Phan Phát

Tân

Giám Thị

1964-1975

 

 

 

 1.  

Lương Văn

Giám thị

1962-1968

 

Đã mất tại Biên Hòa

 

 1.  

Thân Toàn

Tất

Giám thị

1969-1972

 

 

 

 1.  

Nguyễn Quang

Hưng

Giám thị

1969-1975

 

 

 

 1.  

Huỳnh Văn

Kiết

Giám thị

1969-1975

 

 

 

 1.  

Nguyễn Văn

Hưng

Giám thị

1970-1975

 

 

 

 1.  

Đỗ Thị

Ba

Giám thị

1972-1975

 

 

 

 1.  

Phạm Thị

Ba

Giám thị

1972-1975

 

 

 

 1.  

Huỳnh Thanh

Mai

Giám thị

1973-1975

Đã có số phone

Đã có địa chỉ

 

 1.  

Thúy

Tùy phái

1958-1961

 

Đã mất tại Biên Hòa (1968)

 

 1.  

Nguyễn Văn

Thưởng

Tùy phái

1962-1966

 

Đã mất tại Biên Hòa (1969)

 

 1.  

Thái Văn

Nĩa

Tùy phái

1966-1970

 

Đã mất tại Biên Hòa (1970)

 

 1.  

Nguyễn Duy

Huyền

Tùy phái

1966-1970

 

Đã mất tại Biên Hòa (1972)

 

 1.  

Nguyễn Văn

Tường

Tùy phái

1962-1975

 

Đã mất tại Biên Hòa (1977)

 

 1.  

Nguyễn Văn

Tùy phái

1962

Đã có số phone

Đã có địa chỉ

 

 

Monday, May 26, 2008(View: 10838)
DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần M - Y) TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 13617)
DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần A - L) TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 10584)
DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 18864)
Ban Giám Hiệu Trường Ngô Quyền