Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CÁO PHÓ & PHẦN ƯU: CHS K 19 PHAN PHÚ QUÝ QUA ĐỜI TẠI OREGON

Thursday, May 26, 20164:22 PM(View: 13618)
CÁO PHÓ & PHẦN ƯU: CHS K 19 PHAN PHÚ QUÝ QUA ĐỜI TẠI OREGON

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi đau đớn thông báo cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu là

Chồng, Cha, Con, Em, Anh của chúng tôi:

Phanxico Phan Phú Quí

(chs. Ngô Quyền khóa 19)

Sinh ngày 13 tháng 5 năm 1962 đã được Chúa gọi về Nhà Cha
ngày thứ bảy 21 tháng 5 năm 2016 vào lúc 1:45pm,
nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân
tại Portland, Oregon USA

Hưởng dương 54 tuổi

Tang lễ sẽ cử hành theo nghi thức Thiên Chúa Giáo. Chương trình như sau:

Thăm Viếng tại:
Ross Hollywood Chapel
4733 NE Thompson St,
Portland, OR 97213
(503) 281-1800
 
  • Thứ Sáu ngày 27 tháng 5, 2016: từ 12:00am – 09:00 pm
 
Thánh Lễ An Táng tại:
 
Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - Our Lady of La Vang Parish
5404 NE Alameda Street
            Portland, Oregon 97213
      (503) 249-5892
 
  • Thứ Bảy ngày 28 tháng 5, 2016: 09:00am.
  • Sau Thánh Lễ, lễ di quan và hỏa táng sẽ cữ hành tại:
    Ross Hollywood Chapel

Tang gia đồng thông báo

Vợ: Nguyễn thanh Nga
Trưởng Nam: Phan ngọc Quang
Trưởng Nữ: Phan Nguyễn Ngọc Thảo
Thứ Nam:  Phan ngọc Minh
Mẹ: bà quả phụ Phan văn Vịnh nhủ danh Phú thị Ngọc
Anh: Phan kim Lượng cùng gia đình
Anh: Phan kim Phẩm cùng gia đình
Chị: Phan kim Loan cùng gia đình
Anh: Phan kim Lực cùng gia đình
Anh: Phan kim Dũng cùng gia đình
Chị: Phan kim Quyên cùng gia đình
Anh: Phan phú Hiệp cùng gia đình
Em: Phan ngọc Giàu cùng gia đình
 

Cáo Phó nầy thay thế thiệp tang

Điện thư chia buồn qua quangphan29@gmail.com
*
**************************************************************************

PHÂN ƯU

hoa_tangle2-content

Hội ai hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin Bào đệ của các chs:
Phan kim Lượng,
Phan kim Phẩm & Nguyễn Thị Tường Lynh, Phan kim Loan, Phan kim Lực,
Phan kim Dũng,
Phan kim Quyên, Phan phú Hiệp và là Bào huynh của Chs Phan Ngọc Giàu là:

Phanxico Phan Phú Quí

(chs. Ngô Quyền khóa 19)

Sinh ngày 13 tháng 5 năm 1962 đã được Chúa gọi về Nhà
ngày thứ bảy 21 tháng 5 năm 2016 vào lúc 1:45pm,
nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân
tại Portland, Oregon USA


Hưởng dương 54 tuổi

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỂN BIÊN HÒA

THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đến gia đình các cựu học sinh Phan kim Lượng, Phan kim Phẩm& Nguyễn thị Tường Lynh,
Phan kim Loan, Phan kim Lực, Phan kim Dũng, Phan kim Quyên, Phan Phú Hiệp, Phan Ngọc Giàu
và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn Phanxico Phan phú Quí sớm về nước Thiên Đàng hưởng nhan Thánh Chúa

****************************************************************

Image result for Catholic Sympathy Flowers
 
 
Quý Thầy và cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa
Bắc California
nhận được tin buồn
 
chs. Ngô Quyền khóa 19
Phanxico Phan Phú Quí

(em của các chs NQ Phan Kim Phẩm & Nguyễn Tường Lynh, Phan Kim Lượng,
Phan Kim Dũng, Phan Kim Quyên, Phan Kim Loan, Phan Kim Lực)


Sinh ngày 13 tháng 5 năm 1962 đã được Chúa gọi về Nhà Cha
ngày thứ bảy 21 tháng 5 năm 2016 vào lúc 1:45pm,
nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân tại Portland, Oregon USAHưởng dương 54 tuổi

Tang lễ sẽ cử hành theo nghi thức Thiên Chúa Giáo theo chương trình như sau:
 
 
Thứ Sáu ngày 27 tháng 5, 2016: 12:00PM – 9:00PM
Thăm Viếng :  Ross Hollywood Chapel 
4733 NE Thompson St. - Portland, Oregon 97213
TEL : 503-281-1800
 
Thứ Bảy ngày 28 tháng 5, 2016 : 9:00AM
Thánh Lễ An Táng: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - Our Lady of La Vang Parish
5404 NE Alameda St. - Portland, Oregon 97213
TEL : (503) 249-5892
Sau Thánh Lễ, di quan và hỏa táng tại: Ross Hollywood Chapel
 
        Quý Thầy và bạn hữu Ngô Quyền Bắc California
 
 CHÂN THÀNH PHÂN ƯU
 
cùng anh Phẩm, chị Lynh, và tang quyến.
 
Nguyện cầu linh hồn  Phanxico Phan Phú Quí
được hưởng phúc trên Thiên Đàng .
 


phanphuqui-PU2-May26_16----NGOQUYENBIENHOA 

Monday, January 1, 2024(View: 1767)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2678)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4629)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8265)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,