Danh mục
Số lượt truy cập
1,224,263

Biên Bản Tường Trình Tài Chánh Hội Ngộ Trùng Phùng 2006

Monday, October 27, 200812:00 AM(View: 5023)
Biên Bản Tường Trình Tài Chánh Hội Ngộ Trùng Phùng 2006

Biên bản

TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH

Hội Ngộ Trùng Phùng 2006

 

 

Phien Hop Ban To Chuc Hoi Ngo Trung Phung 2006

 

Duoc to chuc tai tu gia cua Anh Chi To Anh Tuan

vao ngay 12/7/2006 luc 19:30 PM

 

Voi su hien dien cua :

 

Ban Giam Sat: Thay Mai Kien Phuc, Thay Ha Tuong Cat, CHS-NQ Dinh Hoang Van

 

Ban Chap Hanh: Mai Trong Ngai, Nguyen Thi Tat Ung, Ma Thi Ngoc Hue, To Anh Tuan

 

Cac Cuu Hoc Sinh Ngo Quyen: Huynh Huu Loc, Le Van Ut, Tran Thanh Mai, Huynh Huu Tho, Nguyen Thi My, Phan Thi Ngoc Quynh, Nguyen Huu Dung, Nguyen Huu Hanh, Lu Cong Tam, Tran Huu Phuc, Nguyen Thi Hien.

 

Ban to chuc tuong trinh ve tai chanh cua toan bo chuong trinh Hoi Ngo Trung Phung 8 ngay duoi su kiem soat cua Ban Giam Sat va duoc thong qua cac phan chi thu nhu sau:

 

- Thu:                          $ 34,867.00

- Chi:                           $ 29,407.00

- Tong ket con lai:         $ 5,460.00

 

Ban Giam Sat ky ten              Ban Chap Hanh ky ten

 

Mai Kien Phuc                                 Mai Trong Ngai

Ha Tuong Cat                                  NguyenThi TatUng

Dinh Hoang Van                             Ma Thi Ngoc Hue

                                                           To Anh Tuan

 

 

Ghi chu:

                Cac khoang thu deu co bien nhan

                Cac khoang chi deu co reiceipe

                Cac Chi tiet chi thu: xin xem tuong trinh cua Ban thu quy tai:

                http://www.ngo-quyen.org/default.aspx?LangID=38&tabId=394&ArticleID=421&Page=1

Monday, October 27, 2008(View: 4436)
Ban Thủ Quỷ Tường Trình Chi Tiết CHI THU Hội Ngộ Trùng Phùng 2006