Danh mục
Số lượt truy cập
1,114,149

THÔNG BÁO: Bầu cử Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền nhiệm kỳ 2015 - 2017

Saturday, April 11, 20151:33 AM(View: 6558)
THÔNG BÁO: Bầu cử Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền nhiệm kỳ 2015 - 2017

LogoNgoQuyenFullColor_2x1-content-large-content

THÔNG BÁO


                                                     Bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2015 -  2017

 Theo Truyền  Thống, lịch trình bầu cử BCH / Hội Ái Hữu CHS-NQ/BH được ấn định như  sau:
Ngày bầu cử: ngày HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG  ngày 4 tháng 7,  2015. 
  Địa  điểm: Nhà Hàng Seafood Palace 2, Westminster Nam CA
Thời  hạn nộp đơn ứng cử chấm dứt vào ngày 1 tháng 6 năm 2015
 
 Thể Lệ Ứng  Cử:
 

 - Ứng cử liên  danh gồm một (1) Chủ Tịch,  hai (2) Phó Chủ Tịch, và một  (1) Tổng Thư  Ký
 - Ứng cử viên  phải là hội viên chính thức ở trong Hội tối thiểu từ một (1) năm.
 - Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát tại địa chỉ:

1.- Hội  Ái Hữu CHS-NQ/BH
  Mai  Trọng Ngãi: E-mail:  ngaitmai@yahoo.com
 2. - Ban  Giám Sát
  Đinh  Hoàng Vân: E-mail: vantqlc@yahoo.com
 
Mọi thắc mắc,  liên hệ xin liên lạc gửi về: ngoquyenbh@yahoo.com _
 
Nam Cali,  ngày 01 tháng 4 năm 2015
 T/M Ban Giám Sát
 Đinh Hoàng  Vân

 
 Nơi  nhận :
 Ban Giám Sát  & Ban Cố Vấn
 để kính tường và kiểm soát -
Tổng Thư Ký /  Hội AHCHSNQ/BH
để lưu hồ sơ & vào trang web/NQ
Ban Thông Tin /  Hội AHCHSNQ/BH
để phổ biến & thông tin 
Thursday, September 22, 2022(View: 397)
Sunday, September 11, 2022(View: 592)
Xin giới thiệu quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em quyển sách "Người Vẽ Thời Gian" Tác Giả là một người bạn Pétrus Ký 56/63, hiện đang sống ở Quận Cam.
Monday, August 1, 2022(View: 1496)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube
Monday, August 1, 2022(View: 1350)
Xin bấm vào link để xem toàn bộ hình ảnh Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 19.
Wednesday, July 20, 2022(View: 1126)
Xin bấm vào link để xem TOUR LAS VEGAS ( 07/04 - 05, 2022) Kim Dung Võ thực hiện
Tuesday, July 19, 2022(View: 2274)
Cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Tâm Lê, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp những hình ảnh để thực hiện được trang hình ảnh này.
Tuesday, July 19, 2022(View: 2084)
Ban Tổ Chức chân thành cám ơn các anh chị: Mai Bùi, Đạt Nguyễn, Kỷ Trần, Thêm Nguyễn, Ngọc Dung và Kim Dung Võ đã cung cấp ...
Sunday, July 17, 2022(View: 2186)
TIỆC TIỀN HỘI NGỘ (Ngày 02/07/2022) Hình ảnh & Thực hiện Youtube: Nguyễn Thị Thêm
Sunday, July 10, 2022(View: 2094)
(Tính đến ngày 10 tháng 7, 2022)