Danh mục
Số lượt truy cập
1,224,263

Liên Lạc Bạn Hữu Toàn Thế Giới

Monday, October 27, 200812:00 AM(View: 8663)
Liên Lạc Bạn Hữu Toàn Thế Giới

Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới

Qua liên lạc giữa Hội và các nhóm cựu Học Sinh Ngô Quyền khắp nơi trên thế giới.

Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN Biên Hòa hiện có thể liên lạc với các bạn hữu trong 3 danh sách sau:

Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 1- (vần A - M)

Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 2- (vần N - Q)

Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 3- (vần T - X)

Vì mục đích nới rộng tình thân xin Email về Hội để bổ túc các ghi chú còn thiếu (bên cạnh tên của các bạn)

Vì nguyên tắc bảo mật các thông tin cá nhân, Hội chỉ nhận nhiệm vụ chuyển thư hoặc forward Email để nối nhịp cầu thân ái giữa các chs Ngô Quyền,

Nếu cần tìm hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com

Hoặc click vào MỤC: Nhắn Tin tìm Thầy & Bạn cũ

 

Wednesday, December 28, 2011(View: 12667)
Monday, October 27, 2008(View: 7899)
  Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 2- ( vần N - Q ) Nếu cần tìm  hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com
Monday, October 27, 2008(View: 8427)
Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 1 - (vần A - M) Nếu cần tìm hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com
Sunday, October 19, 2008(View: 7580)
Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 3- (vần T - X)