Danh mục
Số lượt truy cập
1,227,485

Liên Lạc Bạn Hữu Toàn Thế Giới 2- (vần N - Q)

Monday, October 27, 200812:00 AM(View: 7904)
Liên Lạc Bạn Hữu Toàn Thế Giới 2- (vần N - Q)

Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 2- (vần N - Q)

Vì mục đích nới rộng tình thân xin Email về Hội để bổ túc các ghi chú còn thiếu (bên cạnh tên của các bạn)

Vì nguyên tắc bảo mật các thông tin cá nhân, Hội chỉ nhận nhiệm vụ chuyển thư hoặc forward Email để nối nhịp cầu thân ái giữa các chs Ngô Quyền,

Nếu cần tìm hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com

 

Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 2- (vần N - Q)

-NQ-Nam Huynh -Phương Le-IA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nga Frook--IL--Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Ngo Can Chieu---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ07QN-Ngô Đình Dũng--Việt Nam-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Ngô Thanh Phong--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Ngô ThỊ Lý -Tiêu Nguyên-CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Ngô Văn Bổn--Việt Nam---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Ngô Văn Kết--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Ngũ Ánh Vân---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Anh Tuấn---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Bảo--AZ--Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Chí Hiếu--WA--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Đình Chính--WA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyen Dinh Hai--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Đình Nguyên--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Đức Hiền-Nguyễn Thị Kiểm Lê-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Đức Trí--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Duy Tùng--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Duyên Trang--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Hào--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Hiệp Christina--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Hương--CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Hữu Đức--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Hữu Dũng-Phan T. Ngọc Quỳnh-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Nguyễn Hữu Dũng--Việt Nam-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ08-Nguyễn Hữu Hạnh--CA----

-NQ-Nguyễn Hữu Hồng-Phan T. Kim Hồng-CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Kim Châu--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Kim Huê--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Kim Huờn--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ07-Nguyễn Liễu--TX--Xin Bổ túc Phone--

-NQ07QN-Nguyễn Ngọc Xuân--Việt Nam-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Nguyễn Phi Hồng--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn T. PhươngLiên-Nguyễn văn Bữu-CA--714--Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ07QN-Nguyễn Tất Thành--Việt Nam-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Nguyễn Thanh Long--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Thanh Nga--IA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ07-Nguyễn Thanh Nhã--Australia-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ07QN-Nguyễn Thanh Tùng--Việt Nam-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Nguyễn Thanh Vân-Huỳnh thị Lãnh-AZ---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Thế Hùng--IL----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Thị Chang--Ca---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Thị Dễ--Việt Nam---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Thị Dung--Il----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ10-Nguyễn Thị Dung:--Việt Nam--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-

-NQ-Nguyễn Thị Giàu---Xin bổ túc Địa Chỉ--Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ10-Nguyễn Thị Hoàng--CA --Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-

-NQ-Nguyen Thi Hồng--AL-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Nguyễn Thị Kim Quang--Việt Nam----

-NQQN-Nguyễn Thị Lượm--Việt Nam--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-

-NQ-Nguyễn Thị Minh Thủy-Hoàng Mai Đạt-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn ThỊ Mỹ--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Thị Mỹ Phương--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Thị Năm--France----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn ThỊ Ngọc Ẩn H--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn ThỊ Tất Ứng--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Thị Thanh Vân -Anderson--OK---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Thị Thu--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Thy Ân---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Trần Diệu Hương--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ---Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Trung Tâm-Bùi ThỊ Duyên-CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Có--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Cửu--WA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Hiệp--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Hòa--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ--Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ65-Nguyễn văn Hoài--CA ----

-NQQN-Nguyễn Văn Lăng--Việt Nam---Xin bổ túc Email-

-NQ-Nguyễn Văn Lợi-Thân Thị Ngọc Mai-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Lùng--Việt Nam----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Nhì --GA--Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Ninh--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Sáu--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Son---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Tân-Ng.T. Khánh Vân-CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Văn Thanh-Bích Vũ-CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Vân Thanh Mai--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Vân Tường Bảo--AZ----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nguyễn Xuân Dũng-Nguyễn Ngọc Túy -CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Nhất Nguyên Hoài--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phạm Công Hoàng--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phạm Kim Luân--Holland-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phạm Lê Việt Quốc--CA----

-NQ-Phạm Luyến-Nguyễn Hoàng Diệu-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phạm Phú Xuân--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phạm Quốc Bửu--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Phạm Quốc Sĩ --Việt Nam-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ07QN-Phạm Sơn Danh--Việt Nam-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Phạm Thanh Quan-Thanh-CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Phạm Thị Đầm--Việt Nam---Xin bổ túc Email-

-NQ-Phạm Thi Hạnh---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phạm Thị Tường Thọai--CA---Xin bổ túc Email-

-NQ-Pham Van An---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phạm Văn An---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phạm Văn An--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Phan Kim Dung--Việt Nam---Xin bổ túc Email-

-NQ-Phan Kim Phẩm-Nguyễn Thị Tường Lynh-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phan Thành Tâm--MA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phùng Đăng Hóa--IL----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phùng Minh Nguyệt--CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Phương--CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-

-NQ-Phuong Do--TX--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Quang Phung---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Quang Than---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

 

Wednesday, December 28, 2011(View: 12670)
Monday, October 27, 2008(View: 8664)
Qua liên lạc giữa Hội và các nhóm cựu Học Sinh Ngô Quyền khắp nơi trên thế giới. Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN Biên Hòa hiện có thể liên lạc với các bạn hữu trong 3 danh sách sau :
Monday, October 27, 2008(View: 8430)
Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 1 - (vần A - M) Nếu cần tìm hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com
Sunday, October 19, 2008(View: 7581)
Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 3- (vần T - X)