Danh mục
Số lượt truy cập
1,287,147

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 5 (NK 1960 – 1967)

Thursday, May 29, 20142:40 AM(View: 17214)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 5 (NK 1960 – 1967)


DANH SÁCH CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 5

(NK 1960 – 1967)

Niên học 1960 –1961 trường Ngô Quyền có 4 lớp đệ Thất, bao gồm:

- Hai lớp nữ sinh (Thất 1: Pháp Văn; Thất 2: Anh Văn)

- Hai lớp nam sinh (Thất 3: Pháp Văn; Thất 4: Anh Văn)

Tháng 04/2011, anh Nguyễn Văn Chương và các bạn cùng khóa đã lập danh sách chs.NQ từ lớp Thất 3 đến lớp đệ Nhất B2 (Lớp Pháp Văn – nam sinh), tổng số có 78 anh chị. Sỡ dĩ gọi “anh,chị ”, vì năm cuối của bậc trung học, lớp đệ Nhất B2 có 3 nữ sinh theo học ban Toán. Đó là các chị: Hà Thị Nhung, Cao Thị Tốt, Liêng Tuấn Tài.

Tháng 05/ 2013, anh Ngô Hoàng Lâm lập danh sách chs.NQ từ lớp Thất 4 đến lớp đệ Nhất B1 (lớp Anh Văn – nam sinh). Chọn điểm mốc đệ Nhất B1, anh Lâm đã ghi lại được danh sách 38 bạn học chung lớp của mình.

Tháng 5/2015, chị Lê Thị Kim Kết đã lập danh sách chs.NQ lớp Anh Văn – nữ sinh. Theo trí nhớ, chị Kết đã ghi chép được danh sách 50 người bạn cùng lớp.

Chỉ còn thiếu danh sách chs.NQ lớp đệ Thất 1, lớp Pháp Văn – nữ sinh thôi, là tất cả các anh chị chs.NQ khóa 5 đã có thể “quần hùng tụ hội” trên trang Web nhà mình.

Các anh chị có thể bổ túc hoặc điều chỉnh danh sách lớp theo địa chỉ email sau: ngoquyenbh@gmail.com
DANH SÁCH LỚP ĐỆ TỨ 2 (KHÓA 5)

TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Ngô Ngọc

Anh

BH

02

Dương Thị Ngọc

Ánh

Bình Dương

03

Trần Thị

Ba

USA

04

Khổng Thị

Bao

USA

05

Nguyễn Thị

Bảy

H. Vĩnh Cửu

06

Lê Thị

Bo

Đã mất

07

Nguyễn Thị

Cải ( Cái)

BH

08

Nguyễn Thị

Chính

USA

09

Nguyễn Thị

Đầm

BH

10

Phan Thị

Điệp

BH

11

Nguyễn Thị

Điểu

12

Nguyễn Thị

Đỏ

USA

13

Lê Thị

Dung

BH

14

Lê Thị

Dung

BH

15

Vũ Thị

Dung

BH

16

Lâm Thị

Ga

17

Phan Kim

Hoa

USA

18

Lâm Thị Hồng

Hoa

19

Cao Thị

Hóa

Đã mất

20

Nguyễn Minh

Hồng

BH

21

Nghiêm Bích

Hồng

USA

22

Châu Mỹ

Quế

23

Nguyễn Thị

Huệ

Đã mất

24

Nguyễn Thị

Hường

Đã mất

25

Lê Thị Kim

Kết

H. Vĩnh Cửu

26

Trần Thị

Lài

USA

27

Trần Thị

Lan

USA

28

Trần Thị

Liên

29

Vũ Thị

Mai

Sài Gòn

30

Nguyễn Thị

Nguyệt

BH

31

Nguyễn Thị

Nhàn

BH

32

Võ Trí

Nhẫn

USA

33

Trịnh Kim

Nhơn

USA

34

Lê Kim

Oanh

USA

35

Trần Thị

Phấn

Sài Gòn

36

Đinh Thị

Phùng

BH

37

Tống Thị

Phụng

BH

38

Lôi Thị

Phụng

USA

39

Trương Thị Kim

Phụng

USA

40

Châu Mỹ

Quế

H. Long Thành

41

Nguyễn Thị

Sơn

BH

42

Nguyễn Thị

Thân

BH

43

Nguyễn Thị

Thảo ( Thẻo)

BH

44

Mai Thị

Tính

Sài Gòn

45

Phùng Thị

Tĩnh

Pháp

46

Lê Thị Kim

Tuyết

USA

47

Lê Thị Ánh

Tuyết

BH

48

Trần Thị Kim

Vân

USA

49

Nguyễn Thị

Xài

BH

50

Lâm Thị Mỹ

Yến

USA
DANH SÁCH LỚP ĐỆ NHẤT B1 (KHÓA 5)

TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Ngô Văn

Anh

(*)

02

Nguyễn Văn

BH

03

Nguyễn Hồng

Báu

04

Phạm Văn

Chữ

BH

05

Nguyễn Ánh

Đàn

BH

06

Phạm Văn

Đàng

BH

07

Tạ Văn

Định

BH

08

Lê Quan

Đức

BH

09

Nguyễn Văn

Đức

BH

10

Nguyễn văn

BH

11

Bùi Huy

Hoàng

BH

12

Lê Văn

Khả

BH

13

Ngô Hoàng

Lâm

BH

14

Hoàng Đình

Long

(*)

15

Nguyễn Quan

Minh

BH

16

Lê Văn

Mười

BH

17

Mai Văn

Mỹ

BH

18

Ngô Văn

Nhiều

(*)

19

Trương Văn

Nhỏ

(*)

20

Đinh Văn

Nhu

BH

21

Huỳnh Quan

Phận

USA

22

Nguyễn Văn

Sáu

(*)

23

Nguyễn Minh

Sơn

BH

24

Phan Văn

Thân

BH

25

Bùi Ngọc

Thành

(*)

26

Nguyễn Văn

Thảo

(*)

27

Phan Tấn

Thiện

BH

28

Nguyễn Công

Thuận

BH

29

Lê Văn

Thuận

(*)

30

Nguyễn Văn

Tiến

BH

31

Nguyễn Văn

Tỉnh

BH

32

Trần Minh

Trí

(*)

33

Trương Minh

Trị

BH

34

Nguyễn Văn

Trị

BH

35

Phạm Văn

(*)

36

Nguyễn Quang

Vinh

BH

37

Nguyễn Đỗ

Triệu

BH

38

Phan Văn

Thâm

Bình DươngDANH SÁCH LỚP PHÁP VĂN – NAM SINH (KHÓA 5)


TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Bảnh

02

Đinh Văn

03

Nguyễn Văn

Chương

bathangchuong@yahoo.com

04

Trần Ngọc

Danh

danhtran0808@yahoo.com

05

Nguyễn Kim

Đợi

06

Nguyễn Ngọc

Ẩn E

anenguyenngoc@yahoo.com

07

Lê Văn

Hoàng

08

Vũ Văn

Hợi

09

Phan Văn

Hơn

10

Đặng Văn

Hùng

hungdang46@gmail.com

11

Nguyễn Tuấn

Hùng

12

Hữu

13

Nguyễn Ngọc

Khôi

sofacornerkhoimedic@yahoo.ie

14

Lại Tâm

Khiết

15

Hồ Quang

Liên

16

Nguyễn Kim

Long

17

Châu Văn

Lộc

18

Trần Nguyên

Lương

19

Võ Văn

Lương

20

Nguyễn Văn

Lượng

21

Hồng Văn

Minh

22

Khương Văn

Mười

kvmuoi2008@yahoo.com

23

Nguyễn Văn

Nam

24

Nguyễn Văn

Ngọc

25

Nguyễn Văn

Nhiều

26

Hồ Văn

Nho

27

Hà Thị

Nhung

nhung.thi.ha@gmail.com

28

Bùi Tấn

Nhứt

29

Ninh Ngọc

Phan

30

Nguyễn Văn

Phát

nvphat1947@yahoo.fr

31

Võ Hà

Phi

phv49@yahoo.com

32

Nguyễn Thanh

Phong

33

Mã Hồng

Phúc

34

Võ hà

Phuông

35

Đỗ Hữu

Phương

phuonghuudo@gmail.com

36

Nguyễn Văn

Phương

37

Huỳnh Kim

Quang

Đã mất

38

Nguyễn Sử Trọng

Quấc

39

Nguyễn Văn

Quyền

40

Bùi Văn

Sàng

41

Trần Trọng

Sâm

42

Nguyễn

Sinh

43

Liêng Tuấn

Tài

44

Võ Văn

Tài

45

Đỗ Thiện

Tâm

dothientamvn@yahoo.com

46

Mã Thanh

Tâm

tamma46@hotmail.com

47

Nguyễn Thanh

Tân

48

Trần Văn

Tân

49

Võ Đại

Tân

50

Lâm Văn

Tấn

51

Nguyễn Văn

Tấn

Đã mất

52

Đỗ Công

Thành

53

Tiêu Em

Thành

thanhtieu0906@yahoo.com

54

Nguyễn Văn

Thạnh

55

Phan Bá

Thịnh

56

Nguyễn Ngọc

Thọ

57

Lê Trung

Thu

58

Dương Hữu

Thuận

Đã mất

59

Nguyễn Trọng

Thủy

Đã mất

60

Cao Thị

Tốt

61

Lê Văn

Tốt

62

Phan Văn

Tới

63

Trương Minh

Trị

64

Nguyễn Văn

Trung

Đã mất

65

Nguyễn Trung

Trực

66

Tỏ

67

Mai Minh

Tuất

tuatmai2@yahoo.com

68

Ngô Văn

Tươi

69

Vũ Đức

Tuy

Đã mất

70

Nguyễn Quang

Tuyến

71

Nguyễn Văn

Ty

Đã mất

72

Võ Bá

Vạn

Đã mất

73

Nguyễn Thanh

Vân

74

Cao Sơn

75

Nguyễn Văn

Viện

76

Đặng Văn

Việt

dangviet@aol.com

77

Nguyễn Văn

Việt

78

Trần Văn

Việt

vietvtran46@yahoo.com

Thursday, February 23, 2023(View: 509)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 3142)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,
Saturday, February 13, 2021(View: 6124)
Nhân năm mới Tân Sửu sắp đến, kính chúc quý Thầy Cô và tất cả CHSNQ-BH một năm mới nhiều Sức khỏe - Hạnh phúc - An lành. Nguyễn Mạnh Dũng- NK13NQ design
Monday, December 14, 2020(View: 4594)
Nga xin thay mặt cho tất cả gia đình chị em Nga đa tạ Cô, Thầy, anh chị em chs Ngô Quyền,
Tuesday, September 15, 2020(View: 5564)
Thứ Sáu ngày 21 Tháng 08, 2020 4:00 pm - 6:00 pm: Lễ tưởng niệm với phần phát biểu của Tang quyến và Thầy trò Ngô Quyền
Tuesday, September 15, 2020(View: 5623)
Thứ Bảy ngày 22 tháng 08, 2020 9:00am - 10:00 am: Tụng kinh, cầu siêu 11:00 am: Lễ Di quan và Hỏa táng
Tuesday, September 15, 2020(View: 5518)
Thứ Bảy ngày 22 tháng 08, 2020 9:00am - 10:00 am: Tụng kinh, cầu siêu 11:00 am: Lễ Di quan và Hỏa táng