Danh mục
Số lượt truy cập
1,287,212

DANH SÁCH GHI DANH & ĐÓNG TIỀN (NAM CA) CHO HỌP MẶT TRUYẾN THỐNG KỲ 13 TẠI SAN JOSE (Cập nhật đến ngày 14 tháng 5, 2014)

Thursday, May 8, 20145:02 AM(View: 9354)
DANH SÁCH GHI DANH & ĐÓNG TIỀN (NAM CA) CHO HỌP MẶT TRUYẾN THỐNG KỲ 13 TẠI SAN JOSE (Cập nhật đến ngày 14 tháng 5, 2014)
Danh sách Quý Thầy Cô và Cựu học sinh đã ghi tên & đóng tiền
(Cập nhật đến ngày 14 tháng 5, 2014)

LogoNgoQuyenFullColor_2x1-content-large-content

Tổng cộng chính thức đến ngày hôm nay 14 tháng 5, số thầy cô và chs Nam CA ghi danh tham dự họp mặt truyền thống tại San Jose đã đến 68 người.
Ban Tổ Chức xin đóng sổ ghi danh cho miền Nam CA kể từ hôm nay. Quý vị ghi danh trể xin vui lòng xử dụng phương tiện riêng. Đa tạ)

Số TT

Họ và Tên

Số người TD

Tiền ĐH

XE&KS

Ủng Hộ

Tổng cộng

Thức ăn

1

Lương thị Sao

1

40

110

100

250

vegetarian

2

Nguyễn thị Thêm

1

40

110

150

fish

3

Võ thị Tuyết

1

paid San Jose

110

110

fish

4

Huỳnh hữu Thọ

2

80

220

300

beef

5

Bùi Lam Thư

2

80

220

300

Chicken

6

Xuân Hương+Thịnh

2

80

220

300

fish+chick

7

Nguyễn văn Hiệt

1

40

beef

8

Ma thị Ngọc Huệ

1

40

110

150

fish

9

Trần văn Châu

1

40

110

150

beef

10

Trầm Hữu Tình

1

40

110

150

beef

11

Nguyễn thị Kim Thi

1

40

110

150

fish

12

Mỹ Anh + Q. Khiêm

2

80

220

300

fish

13

Lê văn Thành

1

40

110

150

beef

14

Lữ Công Tâm

2

80

220

300

beef

15

Ma Thành Tâm

3

120

110

230

2beef+1f

16

Ma hồng Phúc

1

40

110

150

beef

17

Võ Hà Phi

1

40

110

150

fish

18

Nguyễn văn Tân

1

40

110

150

beef

19

Lê thị Hường

1

40

110

150

fish

20

Nguyễn Thanh Trúc

1

40

110

150

fish

21

Mai Nguyễn

1

40

110

150

fish

22

Thầy Phan T Hoài

1

40 SJ paid

110mtq

150

fish

23

Cô Hoàng M Nguyệt

1

40 SJ paid

110mtq

150

fish

24

Cô Thầy Thanh Mai

2

80SJpaid

220mtq

300

fish

25

Cô Bùi Ngọc Lan

1

40Sjpaid

110mtq

150

fish

26

Thầy Hoàng P. Võ

1

40Sjpaid

110mtq

150

beef

27

Thầy Hà Tường Cát

1

40Sjpaid

110mtq

150

fish

29

Cô Nguyễn T KimDung

1

40Sjpaid

110mtq

150

fish

30

Cô Đặng thị Trí

1

40Sjpaid

110mtq

150

fish

31

Cao thị Chung

2

80

220

300

1beef+Veg

32

Hoàng sỹ Cư

1

40

110

150

fish

33

Thầy Cô Nguyễn V. Phố

2

80SJpaid

220mtq

300

fish

34

Alice Nguyễn

1

40

110

150

fish

35

Đỗ Hữu Phương

2

80

220

300

beef+fish

35

Tô Anh Tuấn

2

80

220

300

vegetarian

36

Nguyễn Hữu Hạnh

1

40

110

150

Beef

37

Tống văn Hỏ

2

80

220

300

beef+fish

38

Nguyễn kim Huê

1

40

110

150

beef

39

Mai Trọng Ngãi

1

40

110

150

fish

40

Trần thị Bach Tuyết

1

40

110

150

fish

41

Nguyễn thị Ngọc

1

40

110

150

fish

42

Thầy Mai Kiến Phúc

1

40SJSpaid

110 mtq

150

beef

43

Mia Mỹ

1

40

110

150

fish

44

Lê văn Út +Lộc H. Hiệp

2

80

220

300

beef +fish

45

Nguyễn thị Dung

1

40

110

50

200

fish

46

Hồ Minh Nguyệt

1

40

110

150

fish

47

Lê thị Ngọc Hạnh

1

40

110

150

beef

48

Nguyễn văn Sa

2

80

220

300

fish +beef

50

Trương Thành Cát

1

40

110

150

fish

51

Vương Diêm+Thuỷ

2

80

220

300

fish

52

Mỹ Dung

1

40

110

150

fish

53

Nguyễn Ngọc Sương

1

40

110

150

fish
Thursday, February 23, 2023(View: 509)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Saturday, January 21, 2023(View: 788)
Tuesday, November 22, 2022(View: 823)
Hội Ái Hữu & Ban Điều Hành WebsiteNQ - Kiều Oanh Trịnh - Thanh Song Kim Phú
Thursday, September 22, 2022(View: 2374)
Sunday, September 11, 2022(View: 1508)
Xin giới thiệu quý Thầy Cô và quý Anh Chị Em quyển sách "Người Vẽ Thời Gian" Tác Giả là một người bạn Pétrus Ký 56/63, hiện đang sống ở Quận Cam.
Monday, August 1, 2022(View: 2564)
Xin bấm vào link bên dưới để xem youtube
Monday, August 1, 2022(View: 2336)
Xin bấm vào link để xem toàn bộ hình ảnh Ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ 19.