Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS K4 ĐẶNG THỊ HOÀNG MAI & CHS K7 ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN: CỤ BÀ TRẦN THỊ MÉN TỪ TRẦN

Wednesday, April 9, 201412:00 AM(View: 14336)
PHÂN ƯU: THÂN MẪU CHS K4 ĐẶNG THỊ HOÀNG MAI & CHS K7 ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN: CỤ BÀ TRẦN THỊ MÉN TỪ TRẦN

thanh_kinh_phan_uu-6-large-contentPHÂN ƯU


Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin buồn:

Thân mẫu chs K4 Đặng Thị Hoàng Mai và chs K7 Đặng Thị Hoàng Yến


Cụ Bà TRẦN THỊ MÉN


Từ trần ngày 6 tháng 4 năm 2014

Nhằm ngày mồng 7 tháng 3 năm Giáp Ngọ

Tại Vĩnh Long Việt Nam


Hưởng Thọ 92 tuổi


Và An Táng vào ngày 9 tháng 4 năm 2014

Nhằm ngày mồng 10 tháng 3 năm Giáp ngọ


HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Đến gia đình cựu học sinh Đặng Thị Hoàng Mai, Đặng Thị Hoàng Yến

và toàn thể Tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ bà Trần Thị Mén sớm an nghỉ chốn vĩnh hằng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Email chia buồn: Đặng Thị Hoàng Yến mrs.carol@sbcglobal.net
PHÂN ƯU


phan_uu-large-content


Hay tin trễ:

Thân mẫu chs K4 Đặng Thị Hoàng Mai và chs K7 Đặng Thị Hoàng Yến, là:


Cụ Bà TRẦN THỊ MÉN


Đã thất lộc ngày 6 tháng 4 năm 2014

Nhằm ngày mồng 7 tháng 3 năm Giáp NgọTại Vĩnh Long Việt Nam


Hưởng Thượng Thọ 92 tuổi


Và đã An Táng vào ngày 9 tháng 4 năm 2014

Nhằm ngày mồng 10 tháng 3 năm Giáp Ngọ


ĐỒNG MÔN K4 CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Đến gia đình Ch Đặng Thị Hoàng Mai, Đặng Thị Hoàng Yến

và toàn thể Tang quyến.


Nguyện cầu hương linh cụ bà Trần Thị Mén sớm an nghỉ chốn vĩnh hằng.

Monday, January 1, 2024(View: 1768)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2678)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4629)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8265)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,