Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: NHẠC MẪU CHS K3 LÊ VĂN CHÂU CỤ BÀ VŨ ĐÌNH MẪN TỪ TRẦN TẠI SANTA CLARA

Monday, January 13, 201412:00 AM(View: 10594)
PHÂN ƯU: NHẠC MẪU CHS K3 LÊ VĂN CHÂU CỤ BÀ VŨ ĐÌNH MẪN TỪ TRẦN TẠI SANTA CLARA

thanh_kinh_phan_uu-6-large-content


PHÂN ƯU


Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin buồn

Nhạc Mẫu của chs khóa 3 Lê văn Châu:


Cụ Bà VŨ ĐÌNH MẪN


Nhũ danh Ngô Liên Hoa


Vừa tạ thế ngày 8 tháng 1 năm 2014

Nhằm ngày mùng 8 tháng 12 năm Quý Tỵ

Tại Santa Clara, California


HƯỞNG THƯỢNG THỌ 100 TUỔI


Thăm viếng: Chúa nhựt 19 tháng 1 năm 2014 từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối

Di quan và hỏa táng lúc 1 giờ 30pm ngày thứ hai 20 tháng 1 năm 2014


HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA

THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Đến gia đình chs Lê văn Châu và Tang Quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ bà Vũ Đình Mẫn – Ngô Liên Hoa sớm về cõi vĩnh hằng

--------------------------------------------------------------------------------

Email chia buồn: levanchau@yahoo.com

 

thanh_kinh_phan_uu-5-large-content


PHÂN ƯU

 

Thầy Cô cùng cựu học sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa Bắc California

nhận được tin buồn

Nhạc Mẫu của anh Lê văn Châu (chs NQ K3)


Bà Quả phụ Vũ Đình Mẫn

Nhũ danh: Ngô Liên Hoa

Pháp danh: Diệu Hải


Đã mãn phần lúc 8:30 PM ngày 08 tháng 01 năm 2014,

nhằm ngày mồng 08 tháng Chạp năm Quý Tỵ tại Santa Clara, California


HƯỞNG THỌ 100 TUỔI


Linh cữu được quàn tại Sunshine Chapel – Lotus Room

Nhà quàn Oak Hill Memorial

300 Curtner Avenue

San Jose, California, 95125

Chương trình tang lễ như sau:

Chủ nhật, 19 tháng 01 năm 2014:

- 10 AM: Lễ phát tang

- 12 PM - 08 PM: Thăm viếng

Thứ hai, 20 tháng 01 năm 2014:

- 10 AM - 12 PM: Thăm viếng

- 12 PM - 1:30 PM: Điếu văn

- 1:30 PM - 2:30 PM: Di quan và Hỏa táng

Tang gia xin miễn phúng điếu


Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền Bắc California


 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Đến anh chị Lê văn Châu cùng gia đình

Nguyện cầu linh hồn cụ bà Diệu Hải Ngô Liên Hoa sớm siêu thăng nơi cõi Niết Bàn

Chia buồn hay thăm hỏi xin qua địa chỉ e-mail:

 Anh Lê văn Châu levchau@yahoo.com

 


Monday, January 1, 2024(View: 1716)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2645)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4571)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8196)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,