Danh mục
Số lượt truy cập
1,222,341

Liên Lạc Bạn Hữu Toàn Thế Giới 3- (vần T - X)

Sunday, October 19, 200812:00 AM(View: 7575)
Liên Lạc Bạn Hữu Toàn Thế Giới 3- (vần T - X)

Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 3- (vần T - X)

 

Vì mục đích nới rộng tình thân xin Email về Hội để bổ túc các ghi chú còn thiếu (bên cạnh tên của các bạn)

Vì nguyên tắc bảo mật các thông tin cá nhân, Hội chỉ nhận nhiệm vụ chuyển thư hoặc forward Email để nối nhịp cầu thân ái giữa các chs Ngô Quyền,

Nếu cần tìm hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com

 

Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 3- (vần T - X)

 

-NQ-Thân trọng Quang--CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Tiến Phạm---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Tiêu Hồng Phước--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Tiêu Nguyên-Ngô Thi Lý-CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Tô Anh Tuấn-Nguyễn Thị Hiền-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Tô Hoàn Ân--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Tống Mỹ Việt--CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trầm Hữu Tình--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Đình Hải--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Đình Hiệp--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Định Quốc Khai Nguyên--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Duy Mỹ--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Hữu Phúc---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Trần Kim Huê--Việt Nam---Xin bổ túc Email-

-NQ-Trần Lê Phúc---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Minh Tâm--TX--Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Ngọc Danh--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Ngọc Đường--FL-Xin bổ túc Địa Chỉ---Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ 58-65-Trần Ngọc Thạch--Houston TX--

-NQ-Trần Ngọc Thơ--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Nguyên Tân--WA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần NỸ--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Phụng Tiên---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Thái Hoàng--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Thắng Trung--CA---Xin bổ túc Email-

-NQ-Trần Thanh Mai--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Thanh Sơn--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần ThỊ Bạch Tuyết-Võ Đình Tuyết-PA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Thị Bé--Việt Nam---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Thị Châu--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Trần Thị Hiệp--Việt Nam---Xin bổ túc Email-

-NQ-Trần ThỊ Hoa--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần ThỊ Minh Nguyệt--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần ThỊ Ngà--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần thị Nỹ-Trần Thị Minh Nguyệt-CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Thị Oanh-Trần Cao Để-CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Tiến Dũng---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Trung Sơn--WA --Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Văn Châu--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Văn Hai--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Văn Khỏe--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Văn Ngọc--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Văn Rung--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Văn Tài--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Văn Việt--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Vũ--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trần Xuân Nam--CA--Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-TrỊnh Bá Tùng--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-TrỊnh Đình Tấu--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-TrỊnh Văn Tây--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trương Kiến Xương--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trương Lê Minh Phương--CA---Xin bổ túc Email-

-NQ-Trương Lê Mỹ Phương--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trương Minh Tân---Xin bổ túc Địa Chỉ---Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trương Thị Yến--CA--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trương Văn Hiệp--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Trương Văn Thời--HI---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Van Hoa Pham---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Van le Nguyen--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Võ Hà Phi--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Võ Hoàng Châu-Lan-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Võ Hoàng Công--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Võ Huyền Diệu--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Võ Ngọc Bữu---Xin bổ túc Địa Chỉ--Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Võ Thanh Tùng--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Võ ThỊ Ngọc Dung-Nguyễn Văn Sinh-CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Võ Thị Nguyệt Ánh--Việt Nam---Xin bổ túc Email-

-NQ-Võ Thị Tuyết Mai---Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Vũ Tâm--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQQN-Vũ Thị Hiền--Việt Nam---Xin bổ túc Email-

-NQ-Vũ Thị Minh Tâm--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ-Xin Bổ túc Phone--

-NQ-Vũ Tuyết Mai--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Vũ Văn Hợi--CA----Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Vuong Hai Vo-Diep Nguyen Vo-OH--Xin Bổ túc Phone-Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Xuân Trân--CA---Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

-NQ-Xuyến Đoàn--CA-Xin bổ túc Địa Chỉ--Xin bổ túc Email-Xin bổ túc năm vào- ra trường

 

 

Wednesday, December 28, 2011(View: 12657)
Monday, October 27, 2008(View: 8659)
Qua liên lạc giữa Hội và các nhóm cựu Học Sinh Ngô Quyền khắp nơi trên thế giới. Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN Biên Hòa hiện có thể liên lạc với các bạn hữu trong 3 danh sách sau :
Monday, October 27, 2008(View: 7892)
  Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 2- ( vần N - Q ) Nếu cần tìm  hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com
Monday, October 27, 2008(View: 8424)
Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 1 - (vần A - M) Nếu cần tìm hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com