Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Trân Trọng Ghi Nhận 4 Danh Sách Mạnh Thường Quân

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 5139)
Trân Trọng Ghi Nhận 4 Danh Sách Mạnh Thường Quân

TRÂN TRỌNG GHI NHẬN

Xin CLICK vào các LINK sau đây để xem các Danh Sách:

 

Danh Sách 1:

Quý MẠNH THƯỜNG QUÂN bảo trợ cho việc tổ chức

ngày HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG JULY 2, 2006

 

          Danh Sách 2:

Quý MẠNH THƯỜNG QUÂN bảo trợ cho in ấn và thực hiện

TUYỂN TÂP NGÔ QUYỀN 2006.

 

          Danh Sách3:

Quý MẠNH THƯỜNG QUÂN bảo trợ Tiệc Khoản đãi, Quà lưu niệm 

trong chương trình TRI ÂN VÀ VINH DANH THẦY CÔ.

 

          Danh Sách4:

Quý MẠNH THƯỜNG QUÂN bảo trợ Hiện vật các giải trúng

XỔ SỐ GÂY QUỶ HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG.

 

Danh sách sắp theo thứ tự thời gian nhận được,

nếu sau 10 ngày không thấy có trong Danh Sách này

xin vui lòng liên lạc: ngoquyenBH@yahoo.com 

 

 

Các Check bảo trợ xin đề:

Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN BH

 

Ngoài USA xin vui lòng chỉ gửi bằng International Money Order

và MAIL về:

 

Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN BH

P.O. Box. 2125 Westminster, CA 92684

 

Phần Memo xin ghi rõ:

Bảo trợ ngày Hội Ngộ Trùng Phùng

hoặc:

Bảo Trợ Tuyển Tập Ngô Quyền 2004

hoặc:

Bảo Trợ việc Tri Ân và Vinh Danh Thầy Cô

hoặc:

Bảo Trợ giải trúng Xổ Số gây quỷ HNTP

 

Monday, May 26, 2008(View: 6393)
DANH SÁCH cập nhật ngày 16/06/2006
Monday, May 26, 2008(View: 6688)
DANH SÁCH cập nhật ngày 02/7/2006: TỔNG CỘNG 2,000 USD và các tặng phẩm
Monday, May 26, 2008(View: 5512)
DANH SÁCH cập nhật ngày 16/06/2006