Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Ban Giám Hiệu Trường Ngô Quyền

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 18836)
Ban Giám Hiệu Trường Ngô Quyền

 

Danh Sách BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG NGÔ QUYỀN (1956-2003)

Niên Khóa 

Chức Vụ

Tên Họ

1956 - 1959 Hiệu Trưởng Phan văn Nga
1956 - 1959 Quản Đốc Hồ văn Tam
1959 - 1961 Hiệu Trưởng Huỳnh Quốc Tuấn
1961 - 1973 Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo
1961 - 1964 Giám Học Phan Thanh Hoài
1965 - 1972 Giám Học Phạm Khắc Thành
1964 - 1966 Giám Học Đặng Ngọc Thiềm
1966 Giám Học Nguyễn Kim Linh
1966 - 1973  Giám Học Phạm Khắc Thành
1973 - 1975 Giám Học Hoàng Đôn Trịnh
1961 - 1962 Tổng Giám Thị Trần văn Dinh
1961 Tổng Giám Thị Huỳnh Tư Múi
1961 - 1962 Tổng Giám Thị Trần văn Dinh
1962 - 1966 Tổng Giám Thị Bùi Quang Huệ
1966 - 1972 Tổng Giám Thị Dương Hòa Huân
( không nhớ năm ) Tổng Giám Thị Nguyễn Minh Mẫn
( không nhớ năm ) Tổng Giám Thị Phan Thông Hảo
1973 - 1975 Hiệu Trưởng Phạm Khắc Thành
1973 - 1975 Giám Học Hoàng Đôn Trịnh
1973 - 1975 Tổng Giám Thị Thầy Đoàn Hữu Ý
1975 - 1976 Trưởng Ban Điều Hành Nguyễn Xuân Kỳ
1975 - 1976 Phó Ban Điều Hành Mai Kiến Phúc / Nguyễn thị Luông
1976 Hiệu Trưởng Bùi văn Tý
1976 Hiệu Phó Nguyễn văn Nhì / Bùi Quang Tú
1982 Hiệu Trưởng  Bùi văn Tý
1982 Hiệu Phó Tô Hoàn Lộc
1985 Hiệu Trưởng Tô Hoàn Lộc
1985 Hiệu Phó Đỗ Hữu Tài / Đặng thị Hoa / Hồ Xuân Nghiêm
1987 Hiệu Trưởng Tô Hoàn Lộc
1987 Hiệu Phó Đỗ Hữu Tài / Diệp Cẩm Thu / Hồ Xuân Nghiêm
1989 Hiệu Trưởng Đỗ Hữu Tài
1989 Hiệu Phó Diệp Cẩm Thu / Hồ Xuân Nghiêm
1993 Hiệu Trưởng Hồ Xuân Nghiêm
1993 Hiệu Phó Nguyễn thị Hoa / Trần Minh Tâm
2002 Hiệu Trưởng  Nguyễn Duy Phúc
2002 Hiệu Phó Trần Nghĩa Dũng / Trần Minh Tâm
2003 Trường Ngô Quyền được chia thành hai trường: ..
Trường THPT chuyên ban NQ Hiệu Trưởng Nguyễn Duy Phúc
Trường THPT chuyên ban NQ Hiệu Phó Trần Nghĩa Dũng / Trần thị Thao
Trường THPT Trấn Biên Hiệu Trưởng Nguyễn văn Hùng
Trường THPT Trấn Biên Hiệu Phó Trần Minh Tâm

 

chs NQ Lê Thành Tươi; Diệp Cẩm Thu ghi lại

 

Monday, May 26, 2008(View: 10828)
DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần M - Y) TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 13608)
DANH SÁCH BAN GIÁO SƯ (vần A - L) TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 11243)
DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975
Monday, May 26, 2008(View: 10578)
DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – Giai Đoạn Thành Lập & Phát Triển 1956-1975