Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: Cháu CHRISTINE TRẦN-CHU, con dâu CHSNQ K7 CHU MAI VÀ QUÝ HƯƠNG, là vợ cháu CHU QUÝ VÕ đã từ trần

Wednesday, January 9, 201312:00 AM(View: 28939)
PHÂN ƯU: Cháu CHRISTINE TRẦN-CHU, con dâu CHSNQ K7 CHU MAI VÀ QUÝ HƯƠNG, là vợ cháu CHU QUÝ VÕ đã từ trần


PHÂN ƯU


phan-uu_dts-content

 

Hội Ái Hữu Cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa nhận được tin trễ

con dâu của chs NQ K7 Chu Mai và Quý Hương,

là vợ của cháu Chu Quý Võ:


Cháu Christine Trần-Chu


pháp danh Chân Tịnh

 

Đã từ trần ngày 3 tháng 1 năm 2013

Nhằm ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Thìn, tại San Diego, CA

 

Hưởng dương 33 tuổi

 

Tang lễ đã cử hành ngày 8 tháng 1 năm 2013 tại San Diego, CA

 

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa

vô cùng thương tiếc và thành thật chia buồn cùng

anh chị Chu Mai- Quý Hương và cháu Chu Quý Võ

 

Nguyện cầu hương linh Christine Trần-Chu sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.Liên lạc chia buồn cùng tang quyến: <chutonnu@yahoo.com>

Monday, January 1, 2024(View: 1363)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2376)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4185)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 7386)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,