Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 1

Monday, November 6, 201712:00 AM(View: 13863)
Diệp Hoàng Mai - DANH SÁCH CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 1

 

DANH SÁCH CHS NGÔ QUYỀN CÁC LỚP KHÓA 1


Danh sách ba lớp đệ thất đầu tiên của trường trung học Ngô Quyền do các anh chị khóa 1 cung cấp, cụ thể như sau:

- Chị Nguyễn Bửu Châu ghi lại danh sách lớp Thất B1, dựa theo hình ảnh của lớp mà chị còn lưu trữ. Sau đó chị Lương Thị Khá và các anh học cùng khóa bổ túc thêm.

- Anh Nguyễn Háo Văn và anh Đoàn Văn Trọng cung cấp danh sách lớp Thất B2 theo trí nhớ. Các anh chị cùng khóa bổ túc thêm.

- Anh Nguyễn Kiêm Hoàng cung cấp danh sách Thất B3, nhưng danh sách này hiện chưa được bạn bè Thất B3 năm xưa… duyệt.

Trong lúc chờ đợi các anh cựu học sinh Thất B3 khóa 1 hoàn chỉnh danh sách lớp, BĐH trang web Ngô Quyền tạm thời sử dụng danh sách lớp Thất B3 do Thầy Nguyễn Thành Dũng, cựu giáo sư môn Toán trường trung học Ngô Quyền, và là cựu học sinh của lớp Thất B3 cung cấp. Kèm theo danh sách này, có hình chụp 46 cậu “học trò nhỏ lớp Thất B3” thời còn mặc “quần… xà lỏn” hồn nhiên đến lớp.

Mọi ý kiến đóng góp để bổ sung hoặc điều chỉnh danh sách, các anh chị liên lạc với trang web Ngô Quyền theo địa chỉ e-mail ngoquyenbh@gmail.com

 

LỚP ĐỆ THẤT B1 (KHÓA 1)


TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Dương Thị Ngọc

Anh

USA

02

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

USA

03

Lê Thị Ngọc

Ánh

USA

04

Nguyễn Thị

Bân

Biên Hòa

05

Nguyễn Bửu

Châu

Biên Hòa

06

Nguyễn Thị

Châu

Đã mất

07

Võ Thị

Đăng

USA

08

Huỳnh Thị

Đổi

Đã mất

09

Trần Thị

Đức

Đã mất

10

Nguyễn Thị

Hiền

USA

11

Huỳnh Thị Xuân

Hoa

Biên Hòa

12

Nguyễn Thị

Hoa

13

Trịnh Thị

Hóa

Biên Hòa

14

Phạm Thị

Hóa

Biên Hòa

15

Nguyễn Thị

Huê

USA

16

Trần Thị

Huê

Biên Hòa

17

Phạm Thị

Huê

USA

18

Trần Thị Lệ

Hường

19

Nguyễn Thị

Huyền

Biên Hòa

20

Lương Thị

Khá

USA

21

Phan Thị Kim

Liên

Biên Hòa

22

Lê Thị

Liêng

Biên Hòa

23

Nguyễn Thị

Liễu

Biên Hòa

24

Lê Thị

Liễu

Biên Hòa

25

Vũ Thị Tuyết

Mai

USA

26

Võ Tuyết

Mai

Biên Hòa

27

Huỳnh Thị Thanh

Mỹ

Biên Hòa

28

Nguyễn Thị

Nga

USA

29

Võ Thị

Nguyệt

Biên Hòa

30

Huỳnh Thị Thanh

Nguyệt

Biên Hòa

31

Võ Thị

Nhơn

Biên Hòa

32

Huỳnh Thị

Nhũ

Biên Hòa

33

Trần Thị

Nỹ

USA

34

Bùi Thị Ngọc

Phi

35

Nguyễn Thị

Phụng

Australia

36

Bùi Thị

Phước

Đã mất

37

Võ Thị

Quyên

Biên Hòa

38

Lê Thị

Tám

Biên Hòa

39

Lê Thị

Thân

Biên Hòa

40

Đinh Thị

Thảo

Biên Hòa

41

Phạm Thị

Thế

Biên Hòa

42

Phan Ngọc

Thể

USA

43

Nguyễn Thị

Thêm

Biên Hòa

44

Nguyễn Thị

Thiều

Đã mất

45

Nguyễn Thị

Thơm

Biên Hòa

46

Nguyễn Thị Ngọc

Thủy

USA

47

Nguyễn Thị

Tuyết

Biên Hòa

48

Trương Thị

Tuyết

Biên Hòa

49

Lê Thị Bạch

Tuyết

Đã mất

50

Nguyễn Thị

Von

H. Vĩnh Cửu

51

Trần Thị

Xuyến

Biên Hòa

52

Nghiêm Thị Hồng

Yến

USA


lop_that_b1-resize-large

Lớp Đệ Thất B1 (năm 1956) với các Thầy: Trần Minh Đức, Hồ Văn Vinh, Bùi Quang Huệ,

Phạm Văn Tiếng, Hồ Văn Tam, Đinh Văn Sái, Trần Văn Lộc.


 

LỚP ĐỆ THẤT B2 (KHÓA 1)

TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Nguyễn Tấn

An

H. Nhơn Trạch

02

Võ Hoàng

Châu

USA

03

Trịnh Đình

Chưởng

Biên Hòa

04

Nguyễn văn

Sài Gòn

05

Nguyễn Văn

Cương

USA

06

Nguyễn Hữu

Hạnh

Đã mất

07

Trương Vĩnh

Hảo

USA

08

Nguyễn Tấn

Hiệp

Biên Hòa

09

Lê Văn

Hiệp

USA

10

Lương Công

Khanh

USA

11

Lê Văn

Kỉnh

USA

Đã mất

12

Nguyễn Văn

Lai

13

Nguyễn Kim

Lang

Không biết tin

14

Lý Văn

Lẹ

Biên Hòa

15

Phạm Văn

Đã mất

16

Lý Ngọc

Mai

Biên Hòa

17

Lê Thành

Ngọc

H.Vĩnh Cửu

18

Nguyễn Văn

Nhơn

H. Vĩnh Cửu

Đã mất

19

Đỗ Hữu

Phát

USA

20

Ngô Thanh

Phong

USA

21

Phan Văn

Phu

USA

22

Lê văn

Phước

H. Vĩnh Cửu

23

Võ Văn

Phước

Đã mất

24

Võ Văn

Phương

Bình Dương

25

Nguyễn Văn

Quang

26

Lê Văn

Rèn

Đã mất

27

Đặng Bửu

Sa

Biên Hòa

28

Trương Minh

Sang

Biên Hòa

29

Trần Ngọc

Sanh

Đã mất

30

Nguyễn Văn

Sáu

USA

31

Đào Văn

Sáu

Australia

32

Hà Xuân

Son

Biên Hòa

33

Trần Thanh

Sơn

USA

34

Hồ Văn

Tân

Sài Gòn

35

Trần Ngọc

Thành

Đã mất

36

Lê Văn

Thạnh

Biên Hòa

37

Trương Văn

Thâu

Biên Hòa

38

Trương Văn

Thời

Đã mất

39

Lương Minh

Thông

USA

40

Đoàn Văn

Trọng

Biên Hòa

41

Nguyễn Văn

Trung

USA

42

Bùi Quang

Trung

USA

43

Nguyễn Háo

Văn

Biên Hòa

44

Huỳnh Hữu

Vị

Đã mất

45

Nguyễn Trung

Việt

USA

Chuyển về năm 1960

lop_that_b2-resize-large

Lớp Đệ Thất B2 ( năm 1956) với các Thầy: Trần Minh Đức, Hồ Văn Vinh, Trần Văn Lộc,

Pham Văn Tiếng, Hồ Văn Tam, Bùi Quang Huệ, Đinh Văn Sái.

ĐỆ THẤT B3 (KHÓA 1)


TT

HỌ

TÊN

NƠI Ở

GHI CHÚ

01

Nguyễn Xuân

Ánh

BH

02

Phạm Văn

Bào

USA

03

Lương Văn

Bích

BH

04

Phạm Văn

Bông

Bình Dương

05

Nguyễn Đức

Cẩm

Đã mất

06

Trần Văn

Châu

BH

07

Nguyễn Văn

USA

08

Đào Văn

Công

USA

09

Nguyễn Văn

Cửu

USA

10

Lê Phát

Đạt

Đã mất

11

Huỳnh Văn

Diệp

BH

12

Nguyễn Thành

Dũng

BH

13

Nguyễn Ngọc

Dương

H. Vĩnh Cửu

14

Lâm Vi

Hậu

BH

15

Nguyễn Văn

Hiệp

USA

16

Tăng

Hòa

17

Phạm Phú

Hòa

Australia

18

Nguyễn Hữu

Hoài

BH

19

Nguyễn Kiêm

Hoàng

BH

20

Dương Tấn

Hưng (tự Mót)

Đã mất

21

Lê Văn

Khinh

22

Trần Ngọc

Lang

BH

23

Phan văn

Lộ

BH

24

Phạm Văn

Long

BH

25

Huỳnh Văn

Mua

26

Nguyễn Văn

Nẫm

Đã mất

27

Nguyễn Hữu

Nghiệp

28

Lê Văn

Ngoan

USA

29

Nguyễn Văn

Nhân

H. Vĩnh Cửu

30

Lý Thanh

Phong

USA

31

Đỗ Trung

Quân

USA

32

Quãng Văn

Ron

Đã mất

33

Mã Văn

Son

34

Hồ Nguyên

Tân

USA

35

Võ Văn

Thạch

BH

36

Nguyễn Ngọc

Thạch

Đã mất

37

Bùi Văn

Thành

BH

38

Nguyễn Quới

Tiết

Đã mất

39

Lê Văn

Trấn

USA

40

Nguyễn Văn

Trạng

USA

41

Nguyễn Văn

Trên

42

Đào Ngọc

Trung

Đã mất

43

Nguyễn Văn

Tùng

Đã mất

44

Lê Minh

Tỳ

Đã mất

45

Nguyễn Thanh

Vân

Đã mất

46

Phạm Phú

Vĩnh

Canada

lop_that_b3_khoa_1_56-57-large

Chú thích hình lớp đệ Thất B3 (từ trái sang phải):

- Lê Văn Ngoan, Đào Văn Công, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Hữu Hoài, Nguyễn Văn Trạng, Lý Thanh Phong, Lê Phát Đạt, Phạm Văn Bông, Phạm Văn Long, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Văn Có, Huỳnh Văn Diệp, Nguyễn Thành Dũng, Phan Văn Lộ, Võ Văn Thạch (hàng ngồi thứ nhất)

- Trần Ngọc Lang, Nguyễn Ngọc Thạch, Lương Văn Bích, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Quới Tiết, Bùi Văn Thành, Quãng Văn Ron, Mã Văn Son, Nguyễn Đức Cẩm, Phạm Phú Vĩnh, Nguyễn Văn Hiệp (hàng ngồi thứ hai)

- Tăng Hòa, Nguyễn Kiêm Hoàng, Lâm Vi Hậu, Nguyễn Văn Cửu, Dương Tấn Hưng ( tự Mót, Trần Văn Châu, Nguyễn Văn Trên, Phạm Phú Hòa, Huỳnh Văn Mua, Nguyễn Văn Tùng, Hồ Nguyên Tân, Lê Văn Khinh, Nguyễn Xuân Ánh (hàng ngồi thứ ba)

- Nguyễn Văn Nhân, Phạm Văn Bào, Nguyễn Văn Nẫm, Lê Văn Trấn, Thầy Phạm Văn Tiếng, Thầy Bùi Quang Huệ, Thầy Đinh Văn Sái, Nguyễn Hữu Nghiệp, Lê Minh Tỳ, Đào Ngọc Trung (hàng đứng cuối cùng)


Wednesday, December 28, 2011(View: 13338)
Monday, October 27, 2008(View: 9168)
Qua liên lạc giữa Hội và các nhóm cựu Học Sinh Ngô Quyền khắp nơi trên thế giới. Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN Biên Hòa hiện có thể liên lạc với các bạn hữu trong 3 danh sách sau :
Monday, October 27, 2008(View: 8376)
  Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 2- ( vần N - Q ) Nếu cần tìm  hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com
Monday, October 27, 2008(View: 8957)
Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 1 - (vần A - M) Nếu cần tìm hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com
Sunday, October 19, 2008(View: 8062)
Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 3- (vần T - X)