Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: Nhóm Cựu Thành Viên AMI, Anh chị Kiều Oanh Trịnh và Chị Hoàng Ánh Nguyệt phân ưu cùng Gia Đình CHS KHÓA 12 VÕ THỊ TUYẾT MAI.

Wednesday, July 11, 201212:00 AM(View: 75337)
PHÂN ƯU: Nhóm Cựu Thành Viên AMI, Anh chị Kiều Oanh Trịnh và Chị Hoàng Ánh Nguyệt phân ưu cùng Gia Đình CHS KHÓA 12 VÕ THỊ TUYẾT MAI.PHÂN ƯU


phan-uu_dts-content


Nhóm Thân hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa & Cựu thành viên AMI

nhận được tin buồn: Phu nhân Ami Võ Minh Sơn, em của chs khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung

và là chị các chs Võ Thành Long khóa 14, Võ Hà Hải khóa 15 và Võ Thanh Vân khóa 16


Chs khóa 12 VÕ THỊ TUYẾT MAI

Pháp danh Diệu Hiền


Sinh ngày 18 tháng 9 năm 1956 tại Biên Hòa, Đồng Nai

Đã từ trần vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày 5 tháng 7 năm 2012.

(Nhằm ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Thìn)

Tại Salt Lake City, Utah, USA.

Hưởng Dương 57 tuổi
 
  

 CỰU THÀNH VIÊN AMI ĐỒNG NAI

NHÓM THÂN HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA


THƯƠNG XÓT PHÂN ƯU


Đến Gia đình Võ Minh Sơn và gia đình các cựu học sinh Võ Thị Ngọc Dung,

Võ Thành Long, Võ Hà Hải và Võ Thanh Vân cùng toàn thể Tang Quyến.

Nguyện cầu hương linh Cựu học sinh NQ Diệu Hiền, Võ Thị Tuyết Mai

sớm thanh nhàn nơi cõi Phật

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PHÂN ƯU


phan-uu_dts-content

 

Nhận được tin buồn bạn Võ thị Tuyết Mai từ trần. Chúng tôi, những người bạn Ngô-Quyền,

bạn Trường Bửu Long Biên Hòa, xin thành thật chia buồn cùng Anh Sơn và Gia Đình.

Xin nguyện cầu Hương Linh bạn được về Cõi Phật .

Nhóm bạn Ngô -Quyền, Bửu Long -Biên Hòa.

-----------------------------------------------------------------------------------------PHÂN ƯU


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

kieu_oanh_phan_uu-content


 Nhận được tin buồn:

 

Em gái của chs khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung là:

 

VÕ THỊ TUYẾT MAI

Pháp danh Diệu Hiền (Chs NQ khóa 12)

 

Đã từ trần vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày 5 tháng 7 năm 2012.

(Nhằm ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Thìn).

Tại Salt Lake City, Utah, USA

Hưởng Dương 57 tuổi

 

Gia đình CHS NQ: Trịnh V. Kiều & Lê Kim Oanh

Thành kính gửi lời chia buồn đến em Ngọc Dung cùng toàn tang quyến.

Thương chúc hương linh em Tuyết Mai sớm về cõi Vĩnh Hằngkoanh_phan_uu-content

Gia đình CHS NQ: Trịnh V. Kiều & Lê Kim Oanh


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PHÂN ƯUNam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi
Tiếp Dẫn Đại Sư, A Di Đà Phật

trang_vien_xu-content

Nhận được tin buồn:


Em gái của Võ Thị Ngọc Dung (chs Ngô Quyền--khóa 11)
là:

VÕ THỊ TUYẾT MAI

Pháp danh Diệu Hiền (Chs NQ khóa 12)
 
Đã từ trần vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày 5 tháng 7 năm 2012.
(Nhằm ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Thìn).

Tại Salt Lake City, Utah, USA

Hưởng Dương 57 tuổi

Gia đình CHS NQ: Chị Hồ thị Nguyệt

(Hoàng Quỳnh Hương, Hoàng Ánh Nguyệt Chs NQ 1957)

Thành kính gửi lời chia buồn đến em Ngọc Dung cùng toàn tang quyến.
 
Thương chúc hương linh em Tuyết Mai sớm về miền Vĩnh Cửu...


trang_vien_xu_thanhkinhphanuu-content

Gia đình CHS NQ: Chị Hồ thị Nguyệt
(Hoàng Quỳnh Hương, Hoàng Ánh Nguyệt Chs NQ 1957)


------------------------------------------------------------------------------


funeral-flowers6-250x333-content

 

 

Nhận được tin buồn, hiền muội của cô Võ Thị Ngọc Dung là:

Chị VÕ THỊ TUYẾT MAI

Pháp danh Diệu Hiền

 

Sinh ngày 18 tháng 9 năm 1956 tại Biên Hòa, Đồng Nai

Đã từ trần vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày 5 tháng 7 năm 2012.

(Nhằm ngày 17 tháng 5 năm Nhâm Thìn)

Tại Salt Lake City, Utah, USA.

 

Hưởng Dương 57 tuổi

Linh cữu hiện quàn tại: Redwood Memorial Mortuary & Cemetery

6500 South Redwood Road. West Jordan, Utah.

Phone: 801-969-3456

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ 

Lễ Nhập Quan và Phát Tang:

Thứ Sáu ngày 6 tháng 7, 2012 lúc 7:00pm

Thăm viếng:

Thứ Bảy ngày 7 tháng 7, 2012 từ 10:00am – 8:00pm

Chủ nhật ngày 8 tháng 7, 2012 từ 10:00am - 2:00pm

2:00pm - 3-00pm: Tụng kinh và chia sẻ của Gia Đình và Thân hữu

Lễ An táng:

lúc 3:00pm cùng ngày tại

Redwood Memorial Mortuary & Cemetery

 

 

TOÀN THỂ THẦY CÔ VÀ CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC LONG THÀNH


ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG CÔ

VÕ THỊ NGỌC DUNG và GIA ĐÌNH

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH Chị VÕ THỊ TUYẾT MAI

SỚM VỀ CÕI NIẾT BÀN

 Monday, January 1, 2024(View: 1714)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2637)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4565)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8184)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,