Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Trưởng Nữ Chsnq Trần Văn Rung (nam California) Vừa Tạ Thế Tại Việt Nam.

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 17629)
Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Trưởng Nữ Chsnq Trần Văn Rung (nam California) Vừa Tạ Thế Tại Việt Nam.
Ðược tin buồn: Trưởng Nữ của CHSNQ Trần Văn Rung ( Nam California ) là Trần Thị Hà Nhi đã từ trần ngày 14 tháng 09 năm 2004, tại Biên Hòa, Việt Nam.

Hội Ái Hữu CHSNQ

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng CHSNQ Trần văn Rung và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Trần Thị Hà Nhi sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - Biên Hòa