Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Thầy Dương Hòa Huân Đã Mản Phần Ngày 02 Tháng 04 Tại Việt Nam.

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 18633)
Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Thầy Dương Hòa Huân Đã Mản Phần Ngày 02 Tháng 04 Tại Việt Nam.
Ðược tin buồn: Thầy Dương Hòa Huân Nguyên Tổng Giám Thị trường trung học Ngô-Quyền Biên Hòa vừa tạ thế ngày 02 tháng 04 năm 2004, nhằm ngày 13 tháng 02 năm Giáp Thân tại Việt Nam, hưởng thọ 85 tuổi.

Lễ di quan sẽ cử hành vào ngày 04 tháng 04 năm 2004.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô-Quyền BH và học trò khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Thầy Dương Hòa Huân sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - Biên Hòa