Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Cụ Bà: Đỗ Đình Nho,thân Mẫu Các Chsnq

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 21637)
Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Cụ Bà: Đỗ Đình Nho,thân Mẫu Các Chsnq
Ðược tin buồn cụ Bà: Đỗ Đình Nho - Nhũ danh: Nguyễn Thị Sôthân mẫu các CHS NGÔ QUYỀN: Đỗ Đình Tâm, Đỗ Thị Thiên Nga, Đỗ Thị Loan, Đỗ Thị Bích Liên, Đỗ Đình Tuấn, Đỗ Đình Tú, Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Đỗ Thị Mỹ Dung đã từ trần ngày 19 tháng 3 năm 2004 tại Orange County, California

Hưỡng thọ 80 tuổi

HỘI ÁI HỮU CHS NGÔ QUYỀN BH, Thầy Cô và bạn hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng CHS Ngô Quyền Tâm, Nga, Loan, Bích Liên, Tuấn, Tú, Mỹ Hạnh, Mỹ Dung và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ Bà sớm vãng sinh miền cực lạc.

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - Biên Hòa