Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Ông Liên Thất Trương Vừa Mãn Phần Ở San Jose.

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 22375)
Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Ông Liên Thất Trương Vừa Mãn Phần Ở San Jose.
Ðược tin buồn:

Ông Liên Thất Trương là Thân Phụ các Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN: Liên Thất Bảo, Liên Thất Hùng, Liên Hậu (Bs John Hau Lien) đã từ trần ngày 13 tháng 01 năm 2004 nhằm ngày 01 tháng 12 năm Quý Mùi tại San Jose, California, hưỡng thọ 97 tuổi.

HỘI ÁI HỮU CHS NGÔ QUYỀN BH và bạn hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng CHSNQ Liên Thất Hùng, CHSNQ Liên Hậu và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ Ông sớm về miền vĩnh hằng.

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - Biên Hòa