Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Thân Mẫu Chsnq Lê Thị Hai Là Bà Lê Thị Bân Đã Từ Trần

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 21734)
Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Thân Mẫu Chsnq Lê Thị Hai Là Bà Lê Thị Bân Đã Từ Trần
Ðược tin buồn:

Thân mẫu CHSNQ Lê Thị Hai là Bà Lê Thị Bân đã từ trần ngày 23 tháng 12 năm 2003, nhằm ngày 01 tháng 12 năm Quý Mùi tại Utah, USA.

Lễ an táng đã cử hành vào ngày 21 tháng 2, 2004 tại Anaheim, CA.

HỘI ÁI HỮU CHS NGÔ QUYỀN BH và bạn hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng CHSNQ Lê Thị Hai và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ Bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - Biên Hòa