Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Thân Phụ Các Chsnq Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Hữu Dũng, Phan Thị Ngọc Quỳnh Đã Thất Lộc Ở Việt Nam.

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 22177)
Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Thân Phụ Các Chsnq Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Hữu Dũng, Phan Thị Ngọc Quỳnh Đã Thất Lộc Ở Việt Nam.
Ðược tin buồn

Ông Nguyễn Hữu PhátThân Phụ của: CHSNQ Nguyễn Thị Ánh Tuyết và chồng là CHSNQ Nguyễn Văn Chương ( South Carolina), CHSNQ Nguyễn Hữu Dũng và vợ là CHSNQ Phan Thị Ngọc Quỳnh ( Nam California) đã từ trần ngày 24 tháng 09 năm 2003, nhằm ngày 28 tháng 08 năm Quý Mùi tại Việt Nam,

Hưởng thọ 79 tuổi.

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BH và bạn hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng các CHSNQ Ánh Tuyết, Cương, Dũng, Ngọc Quỳnh và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ Ông sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền - Biên Hòa