Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Thân Mẫu Thày Nguyễn Phong Cảnh Nhạc Mẫu Cô Ma Thị Ngọc Huệ Đã Mãn Phần Tại Vn

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 22304)
Cựu Hs Ngô Quyền Chia Buồn Thân Mẫu Thày Nguyễn Phong Cảnh Nhạc Mẫu Cô Ma Thị Ngọc Huệ Đã Mãn Phần Tại Vn
Được tin buồn:

Thân mẫu Thầy Nguyễn Phong Cảnh Nhạc mẫu Cô Ma Thị Ngọc Huệ là Cụ Bà : Võ Thị Thắng đã từ trần tại Việt Nam vào ngày 8 tháng 11 năm 2005.
 
Hưởng thọ 87 tuổi.

HỘI ÁI HỮU CHS NGÔ QUYỀN - BH, Thầy Cô và bạn hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Thày Cô Nguyễn Phong Cảnh & Ma Thị Ngọc Huệ và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
 
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh - Ngô Quyền / Biên Hòa