Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phân Ưu Thân Mẫu Chsnq Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Hữu Dũng, Phan Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Loan ,nguyễn Ngọc Dương Từ Trần 22/11/2005 Tại Vn

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 22337)
Phân Ưu Thân Mẫu Chsnq Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Hữu Dũng, Phan Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Loan ,nguyễn Ngọc Dương Từ Trần 22/11/2005 Tại Vn
Hội ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận được tin buồn:

Cụ Bà: Nguyễn Thị TưThân Mẫu của: chsNQ Nguyễn Thị Ánh Tuyết và chồng là chsNQ Nguyễn Văn Cương ( South Carolina), chsNQ Nguyễn Hữu Dũng và vợ là chsNQ Phan Thị Ngọc Quỳnh (Nam California), chsNQ Nguyễn Thị Hồng Loan và chồng là chsNQ Nguyễn Ngọc Dương (BiênHoà VN) đã từ trần ngày 22  tháng 11 năm 2005 nhằm ngày 21 tháng 10 năm Ất Dậu tại  Biên Hòa - Việt Nam

Hưởng thọ 80 tuổi

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BH Thầy cô và bạn hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Cùng chsNQ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Cương,  Nguyễn Hữu Dũng, Phan Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Ngọc Dương và tang quyến

Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm về miền Cực Lạc

Ghi chú: Điện thư  thăm hỏi chia buồn: dzungquynh@yahoo.com