Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cảm Tạ Của Gia Đình Nguyễn Hữu Dũng

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 22784)
Cảm Tạ Của Gia Đình Nguyễn Hữu Dũng
Gia đình Chúng tôi chân thành cảm tạ và tri ân đến:

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BH Thầy cô và bạn hữu khắp nơi đã thăm viếng an ủi, giúp đỡ và tiễn đưa linh cữu Thân Mẫu của chúng tôi là:

Cụ Bà: Nguyễn Thị Tư đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ xuất xin quí vị niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng bái tạ:

Trưởng nữ: chsNQ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chồng chsNQ Nguyễn Văn Cương và các con (South Carolina)

Con rễ: chsNQ Nguyễn Ngọc Dương và các con (Việt Nam).

Trưởng nam: chsNQ Nguyễn Hữu Dũng, vợ là chsNQ Phan Thị Ngọc Quỳnh và các con (Nam Cali)

Thứ nam: chsNQ Nguyễn Hữu Hùng, vợ là Ngô Thị Võ và các con (Việt Nam)

Thứ nam: chsNQ Nguyễn Hữu Tài, vợ là Nguyễn Thị Ngọc và các con (Việt Nam)

Thứ nam: chsNQ Nguyễn Hữu Hoàng, vợ là Phan Thị Mỹ Hạnh  và con (Việt Nam)

Thứ nam: chsNQ Nguyễn Hữu Tấn, vợ là Nguyễn Thị Vân và con (Việt Nam)