Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phân Ưu Hiền Thê Chsnq Trầm Hữu Tình Là Bà Phạm Thi Thanh Từ Trần 18/12/2005 Tại Ca _ Usa

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 21695)
Phân Ưu Hiền Thê Chsnq Trầm Hữu Tình Là Bà Phạm Thi Thanh Từ Trần 18/12/2005 Tại Ca _ Usa

Hội ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận được tin buồn:

Hiền Thê của chsNQ: Trầm Hửu Tình ( Bắc California) Là bà: Phạm thị Thanh đã từ trần vào ngày 18 tháng Mười Hai năm 2005, nhằm ngày 18 tháng 11 năm Ất Dậu tại San Francisco, California - USA

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BH Thầy cô và bạn hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Cùng chsNQ Trầm Hửu Tình và tang quyến

Nguyện cầu hương linh Chị sớm về cõi vĩnh hằng

Linh cứu được quàn tại:

Duggans’ Serra Mortuary :500 West Lake - Daily City, CA – Tel: 650-756-4500

Lịch thăm viếng:

Thứ năm, 12/22/05: từ 3:00pm-9:00pm

Thứ sáu, 12/23/05: từ 3:00pm-09:00pm

Thứ bảy, 12/24/05: từ 8:30am-10:30am - Lễ hoá táng sẽ được cử hành lúc 12:00pm.

Điện thư thăm hỏi chia buồn: tramhuutinh@yahoo.com