Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

DANH SÁCH CHS NQ KHÓA 9 (1964-1971)

Wednesday, December 28, 201112:00 AM(View: 13131)
DANH SÁCH CHS NQ KHÓA 9 (1964-1971)

 

Danh sách CHSNQ khóa 9 (1963-1971) 


 Họ và tên Email

Nguyễn Ngọc An 

Trương Kim Anh

Trần Thị Bốn

Bùi Thị Kim Chi

Đinh Mỹ Chơn dinhmychon@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Chung

Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Thị Dung

Trịnh Thị Phương Dung

Võ Ngọc Dung

Bùi Thị Duyên

Dương Thị Dư

Nguyễn Thị Dương

Trương Thị Điệp

Nguyễn Thị Gái

Nguyễn Kim Hải (mất)

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Tố Hoa

Phạm Thị Kim Hoa

Lê Thu Hồng

Nguyễn T. Tuyết Hồng (mất)

Võ Kim Huê

Lâm Thanh Huyên

Lê Ngọc Xuân Khanh

Phạm Thị Thu Lam

Đỗ Thị Lan

Võ Thị Lành lớp 7

Phan Tuyết Lệ

Bùi Thị Liên

Nguyễn Ngọc Liên

Chu Thúy Loan chuthuyloan@yahoo.com

Nguyễn Thị Kim Loan

Huỳnh Thị Lộc

Nguyễn Thị Lộc 49

Nguyễn Thị Lộc 50

Nguyễn Thị Lục lucyvn89@yahoo.com

Nguyễn Thị Luông

Phan Thị Lý

Nguyễn Thị Thanh Mai

Quách Xuân Mai

Bùi Thị Ngọc Nga

Đỗ Thị Thiên Nga

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Thúy Nga

Nguyễn thị Tuyết Nga

Đoàn Thị Kim Nguyệt

Trần Thị Nhan

Đàm Thị Đoan Nhiệm

Nguyễn Thị Nhung lớp 7

Phạm Thị Nhung (mất)

Phùng thị Nhung

Phạm Thị Kim Oanh

Trần Thị Phụng

Hồ Thị Phương

Trịnh Thị Quả

Nguyễn Thị Quạt

Đào Thị Hồng Quân

 Võ Ngọc Sương

Lê Thị Tâm

Nguyễn Thị Thêm

Võ Thị Thi

Bùi Thị Châu Thiêm

Nguyễn Thị Thới

Lê Thị Thùy

Nguyễn Thị Đoan Trang

Phạm Thị Kim Tuyến

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Lương Thị Bạch Tuyết

Huỳnh Kim Vạn

Phạm Thị Bích Vân

Nguyễn Thị Vàng

Nguyễn Tấn Xinh

Nguyễn Thị Xinh (mất 1968 vì pháo kích)

 

 

 


Monday, October 27, 2008(View: 9035)
Qua liên lạc giữa Hội và các nhóm cựu Học Sinh Ngô Quyền khắp nơi trên thế giới. Hội Ái Hữu chs NGÔ QUYỀN Biên Hòa hiện có thể liên lạc với các bạn hữu trong 3 danh sách sau :
Monday, October 27, 2008(View: 8243)
  Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 2- ( vần N - Q ) Nếu cần tìm  hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com
Monday, October 27, 2008(View: 8808)
Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 1 - (vần A - M) Nếu cần tìm hoặc liên lạc các bạn hữu xin Email về: ngoquyenbh@yahoo.com
Sunday, October 19, 2008(View: 7925)
Liên Lạc Bạn Hữu toàn Thế Giới 3- (vần T - X)