Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: BÀ QUẢ PHỤ ĐỖ HỮU NHƠN - HUỲNH THỊ LỢI - THÂN MẪU CÁC CHS NGÔ QUYỀN Đỗ Thị Thể Hà, Đỗ ThịThể Hồng, Đỗ Hữu Thành, Đỗ Thị Thanh Hương và Đỗ Hữu Danh - TỪ TRẦN

Tuesday, December 20, 201112:00 AM(View: 75257)
PHÂN ƯU: BÀ QUẢ PHỤ ĐỖ HỮU NHƠN - HUỲNH THỊ LỢI - THÂN MẪU CÁC CHS NGÔ QUYỀN Đỗ Thị Thể Hà, Đỗ ThịThể Hồng, Đỗ Hữu Thành, Đỗ Thị Thanh Hương và Đỗ Hữu Danh - TỪ TRẦN
 


PHÂN ƯU

phan_uu-content

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận được tin buồn

Thân mẫu các CHS Ngô Quyền Đỗ Thị Thể Hà, Đỗ ThịThể Hồng, Đỗ Hữu Thành,

Đỗ Thị Thanh Hương và Đỗ Hữu Danh


Bà Quả Phụ ĐỖ HỮU NHƠN

Nhũ Danh HUỲNH THỊ LỢI


Đã Qui Tiên lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 2011

Tức 26 tháng 11 Âm lịch năm Tân Mão

Tại Biên Hòa, Việt Nam


Hưởng Thượng Thọ 97 Tuổi


HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN Biên Hòa

Thầy Cô và bạn bè khắp nơi

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Đến các CHS Ngô Quyền Đỗ Thị Thể Hà, Đỗ ThịThể Hồng, Đỗ Hữu Thành,

Đỗ Thị Thanh Hương và Đỗ Hữu Danh và Tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ bà quả phụ Đỗ hữu Nhơn- Huỳnh Thị Lợi vãng sanh cực lạc

*********************************************************************

PHÂN ƯU

funeral-flowers6-250x333-content

Vô cùng xúc động hay tin Bác Bảy:

Bà Quả Phụ ĐỖ HỮU NHƠN

Nhũ Danh HUỲNH THỊ LỢI

Đã Qui Tiên lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 2011

Tức 26 tháng 11 Âm lịch năm Tân Mão

Tại Biên Hòa, Việt Nam

Hưởng Thượng Thọ 97 Tuổi.

*******

Chúng tôi, Gia đình Họ ĐỖ tại Virginia xin THÀNH KÍNH CHIA XẺ NỖI ĐỚN ĐAU

của Các Anh Chị : Đỗ Hữu Công, Đỗ Thị Thể Hà, Đỗ Thị Thể Hồng, Đỗ Hữu Thành,

Đỗ Thị Thanh Hương và Đỗ Hữu Danh.

Nguyện cầu Hương Linh Bác Bảy Huỳnh Thị Lợi sớm VÃNG SANH TỊNH ĐỘ,

và NHẬP CẢNH NIẾT BÀN.

*****

Đại diện Gia Đình Họ Đỗ @ Virginia, USA : Đỗ Như Thạch&Đỗ Kim Loan

 

 

 

Monday, January 1, 2024(View: 551)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 1898)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 3488)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 6117)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,