Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phân Ưu Kế Phụ Chsnq Phan Kim Phẩm Vừa Mãn Phần Ngày 17/03/3006 Tại Sanjose

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 23663)
Phân Ưu Kế Phụ Chsnq Phan Kim Phẩm Vừa Mãn Phần Ngày 17/03/3006 Tại Sanjose
Hội ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận được tin buồn:

Ông NGUYỄN ĐÌNH BANG Kế Phụ chs NQ Phan Kim Phẩm đã từ trần ngày 17 tháng 03 năm 2006 nhằm ngày mùng 18  tháng 2  năm Bính Tuất tại  San Jose,  California - USA

Hưỡng Thọ 84 tuổi

Linh cứu được quàn tại: Oak Hill Memorial Park, 300 Curtner Ave. San Jose, CA 95129 - (408) 297-2447

Lịch  thăm viếng:

Thứ sáu, 03/24/06: từ 4:00pm-9:00pm

Thứ bảy, 03/25/06: từ 9:00am-10:00am

Lể hoá táng sẽ được cử hành lúc 10:30am ngày Thứ Bảy, 03/25/06

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BH Thầy Cô và Bạn Hữu khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng chs NQ Phan Kim Lượng, chs NQ Phan Kim Phẩm, chs NQ Nguyễn Thị Tường Lynh, chs NQ Phan Kim Loan, chs NQ Phan Kim Lực, chs NQ Phan Kim Dũng, chs NQ Phan Kim Quyên, chs NQ Phan Phú Hiệp, chs NQ Phan Phú Quí, chs NQ Phan Ngọc Giàu, và tang quyến

Nguyện cầu hương linh cụ Ông NGUYỄN ĐÌNH BANG sớm siêu thoát.

Điện thư thăm hỏi chia buồn: pham_phan@agilent.com