Danh mục
Số lượt truy cập
1,170,538

Phân Ưu : Giáo Sư Trung Học Ngô Quyền Bh: Thầy Vũ Lữ Uyển Vừa Từ Trần Tại Bac Cali

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 20745)
Phân Ưu : Giáo Sư Trung Học Ngô Quyền Bh: Thầy Vũ Lữ Uyển Vừa Từ Trần Tại Bac Cali
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận được tin buồn:  

Thầy Vũ Lữ Uyển Cựu Giáo Sư trung học Ngô Quyền Biên Hòa đã từ trần vào tháng 12, 2007 tại  Sacramento , California – USA

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Lể cầu siêu và hỏa tang sẽ được cử hành vào Thứ tư 16th January, 2008

Địa điểm:

Sacramento Memorial Lawn

6100 Stockton Blvd Sacramento, CA 95824 (916) 421-1171

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN BH Đồng Nghiệp và học trò  khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến thầy Vũ Lữ Uyển

Nguyện cầu hương linh thầy Vũ Lữ Uyển sớm tiêu diêu nơi cỏi Niết Bàn.

--------------o0o---------------

Phân ưu sẽ được đăng trên Vietnam Nhật Báo trong tuần nầy.

Thầy cô và chs Ngô Quyền ở Sacramento sẽ đến chia buồn cùng tang quyến vào 9 giờ sáng thứ tư 01/16/2008.

Các chi tiết cùng chung lễ viếng xin liên lạc: chsNQ Nguyễn Văn Tám 916-331-0979

Số phone để liên lạc thăm hỏi chia buồn cùng gia đình thầy Uyển là 408-263-5540 hay 646-361-5537