Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bản Tin Đầu Tiên: Tổ Chức-thời Gian-địa Điểm Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng Đại Gia Đình Ngô Quyền

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 5151)
Bản Tin Đầu Tiên: Tổ Chức-thời Gian-địa Điểm Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng Đại Gia Đình Ngô Quyền

Tất cả nổ lực dành cho

NGÀY HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG 

Đại Gia Đình NGÔ QUYỀN

July 2, 2006

Sau khi được sự tín nhiệm của toàn thể đại hôị kỳ 7, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu chs Ngô Quyền BH đã cấp tốc họp phiên họp đầu tiên ngày 4/6/2005 tại tư gia chị Nguyễn Thị Mỹ.

Sau thảo luận đã chính thức nhận trách nhiệm tổ chức “ HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG Đại Gia Đình Ngô Quyền toàn thế giới”.

Đúc kết biên bản phiên họp như sau:

1./ TỔ CHỨC:

Trách nhiệm tổ chức: Hội Ái Hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa

Hội hân hạnh được phối hợp cùng Thầy Cô, Thân Hữu, Bạn bè và gia đình; Hội hân hạnh được phối hợp cùng các nhóm chs Ngô Quyền khắp nơi nhằm liên lạc, tạo điều kiện để Đại Gia Đình NQ trên toàn thế giới cùng chung nhau về HỘI NGỘ.

2./ THỜI GIAN:

HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG bao gồm nhiều sinh hoạt, tour du lịch,

Kéo dài trong 8 ngày: từ thứ Bảy July 1, 2006 đến thứ Bảy July 8, 2006,

Tiền hội ngộ sẽ tổ chức vào ngày Thứ bảy July 2, 2006

Tiệc họp mặt chính sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật July 2, 2006

3./ ĐỊA DIỂM: tại Little Saigon (Orange County), Nam California. USA

Ban tổ chức tha thiết mong mõi sự tình nguyện góp sức của quý Thầy Cô, Thân Hữu và bạn hữu trong Đại Gia Đình NQ  để cho HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG được thành công rực rở. Mọi dấn thân  và góp ý xây dựng xin liên lạc email: ngoquyenbh@yahoo.com

 

Monday, October 27, 2008(View: 6719)
Tổng hợp mọi chi tiết cần biết về:Ngày Đại Gia Đình Ngô Quyền HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG 2006 & TUYỂN TẬP NGÔ QUYỀN 2006 Lưu ý: Bản Tin số 8 sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến tận nhà 460 địa chỉ hiện có trong Mail list của Hội, đến những ai không có địa chỉ eMail hoặc không nhận được eMail này
Monday, October 27, 2008(View: 6842)
LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG 2006- Chi tiết về tổ chức chổ ở, khách sạn, Tour du lịch và các giá cả
Monday, October 27, 2008(View: 6506)
Tuyển Tập NGÔ QUYỀN 2006 - Gia Hạn Thời Gian Viết Bài Tuyển Tập Ngô Quyền 2006 Đã nhận 38 sáng tác và 50 hình ảnh trường xưa Gia Hạn Thời Gian Viết bài đến ngày 15 tháng 4 năm 2006
Monday, October 27, 2008(View: 7124)
Tin vui lớn cho ngày Hội Ngộ Trùng Phùng: Thầy Hiệu Trưởng PHẠM ĐỨC BẢO hứa về tham dự !
Monday, May 26, 2008(View: 4213)
Mục này được lập ra nhằm tạo nhịp cầu liên lạc trong đại gia đình NQ đang lưu lạc khắp nơi . Hội chọn lọc chuyển đi một số thư từ có tính cách tiêu biểu để tất cả cùng đọc và hiểu tâm tình Ngô Quyền của nhau 
Monday, May 26, 2008(View: 4280)
Trong thời gian qua, Hội Ái Hữu CHS-NQ/BH nhận được nhiều eMails của quý Thầy Cô và bạn hữu CHS-NQ . Hội xin thành thực cám ơn những góp ý, thăm hỏi và nhứt là những ủng hộ khuyến khích việc làm của Hội.
Monday, May 26, 2008(View: 4941)
Những dự định dành cho  " HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG Đại Gia Đình NGÔ QUYỀN 1956 - 2006 " Sau khi Bản Tin đầu tiên gửi đi, Hội đã nhận được rất nhiều hưởng ứng đồng ý trong đại gia đình Ngô Quyền
Monday, May 26, 2008(View: 4947)
Ý NGHĨA VÀ KẾ HOẠCH cho Ngày Hội Ngộ Trùng Phùng NQ 2006
Monday, May 26, 2008(View: 5085)
Bản Tin số 4:   TUYỂN TẬP NGÔ QUYỀN  2006: Tổ Chức - Nội Dung - Thời Hạn Nộp Bài