Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Danh Sách Mạnh Thường Quân Bảo Trợ Việc Tri Ân Thầy Cô

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 6693)
Danh Sách Mạnh Thường Quân Bảo Trợ Việc Tri Ân Thầy Cô
Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa
Khối Tổ chức Ngày HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG

TRÂN TRỌNG GHI NHẬN và Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Quý MẠNH THƯỜNG QUÂN bảo trợ Tiệc Khoản đãi, Quà lưu niệm việc TRI ÂN THẦY CÔ.

DANH SÁCH cập nhật ngày  02/7/2006: TỔNG CỘNG 2,000 USD và các tặng phẩm

Danh Sách sắp theo thứ tự thời gian nhận được,

nếu sau 7 ngày không thấy có trong Danh Sách này

xin vui lòng liên lạc: ngoquyenBH@yahoo.com )
 
001: Một chs Ngô Quyền tại Âu Châu             500 USD (bảo trợ tiệc khoản đải Thầy Cô về HNTP)

002: Nguyễn Trần Diệu Hương (SanJoseCA)   50 USD (bảo trợ Thực hiện Huy Hiệu tri ân Thầy cô)

003: Pham Công Hoàng (SanJose CA)             200 USD (bảo trợ Thực hiện Huy Hiệu tri ân Thầy cô)

004: Nhóm chs Bắc Cali                                    250 USD ( bảo trợ thực hiện 500 cây viết lưu niệm)

005: Nguyễn Văn Đạo (Ashburn VA)              1000 USD (bảo trợ Thầy Cô đi Du Lịch dịp về HNTP)

006: Nguyễn Danh (TX) Nhiep anh gia           40 buc anh nghe thuat

007: Tran Kim Vi (Houston TX)                         120 cuon (3 tac pham)

008: Nguyen Thi Minh Thuy (CA)                        40 cuon (1 tac pham)

009: Nguyen Minh Hung  (CA)                                     40 cuon (1 tap tho)

Monday, May 26, 2008(View: 5145)
Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa TRÂN TRỌNG GHI NHẬN
Monday, May 26, 2008(View: 6398)
DANH SÁCH cập nhật ngày 16/06/2006
Monday, May 26, 2008(View: 5514)
DANH SÁCH cập nhật ngày 16/06/2006