Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Danh Sách Mạnh Thường Quân Bảo Trợ Hội Ngộ Trùng Phùng 2006

Monday, May 26, 200812:00 AM(View: 5512)
Danh Sách Mạnh Thường Quân Bảo Trợ Hội Ngộ Trùng Phùng 2006

Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa
Khối TỔ CHỨC HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG 2006

TRÂN TRỌNG GHI NHẬN và Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Quý MẠNH THƯỜNG QUÂN cho việc tổ chức ngày HỘI NGỘ TRÙNG PHÙNG JULY 2, 2006 tại Little Saigon, California USA 

DANH SÁCH cập nhật ngày 16/06/2006

Danh Sách sắp theo thứ tự thời gian nhận được,

nếu sau 7 ngày không thấy có trong Danh Sách này

xin vui lòng liên lạc: ngoquyenBH@yahoo.com )

030: Nguyễn Trung Tâm $200 USD
029: Nguyễn Đức Hiền $200 USD
028: Bùi thị Mỹ Kiều (CA) 60 USD
027: Dương Minh Chân (CA) 50 USD
026: Võ Hà Phi (CA) 30 USD
025: Thày Nguyễn văn Phố (CA) 50 USD
024: Nguyễn thị Hồng (OH) 50 USD 
023: Lê Văn Tới (CA) 100 USD
022: Đỗ Hữu Phương  (CA) 200 USD
021: Gs Hà Thị Nhung (CA) 50 USD
020: Ngũ Ánh Vân (TX) 50 USD
019: Thầy Phan Thanh Hòai (CA) 100 USD
018: Hồ Minh Nguyệt (CA) 200 USD
017: Lê Văn Thanh+Nguyễn Thị Bê (PA) 100 USD
016: Trần Thị Bạch Tuyết +Võ Đình (PA) 100 USD
015: Bùi Thị Duyên (CA) 100 USD
014: Nguyễn văn Hiệp (CA) 200 USD
013: Nguyễn Thị Tất Ứng (CA) 100 USD
012: Ma Thành Xuân (CA) 100 USD
011: Nguyễn Văn Nhì (GA) 200 USD
010: Thầy Vũ Khánh Thành (England) 200 USD
009: Gs Huỳnh Thanh Mai  (CA)  200 USD
009: Nguyễn Thị Mỹ (CA) 100 USD
007: Trần Văn Việt (USA) 100 USD
006: Trần P. Mừng+Nguyễn H. Hạnh (CA) 30 USD
005: Trần Văn Tiến (USA)  50 USD
004: Bạch thị Hồng (TX) 100 USD
003: Mai Trọng Ngãi (CA) 200 USD
002: Lữ công  Tâm (CA) 200 USD
001: Trương Kiến Xương (CA) 200 USD

Monday, May 26, 2008(View: 5140)
Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa TRÂN TRỌNG GHI NHẬN
Monday, May 26, 2008(View: 6393)
DANH SÁCH cập nhật ngày 16/06/2006
Monday, May 26, 2008(View: 6688)
DANH SÁCH cập nhật ngày 02/7/2006: TỔNG CỘNG 2,000 USD và các tặng phẩm