Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nhắn tin: Phan kim Loan muốn tìm bạn là Nguyễn thị Hồng Đào, con gái ông Nguyễn văn Điều (aka. Charlotte)

Tuesday, July 20, 201012:00 AM(View: 78991)
Nhắn tin: Phan kim Loan muốn tìm bạn là Nguyễn thị Hồng Đào, con gái ông Nguyễn văn Điều (aka. Charlotte)
Tìm bạn là Nguyễn thị Hồng Đào, con gái ông Nguyễn văn Điều (aka. Charlotte), có mẹ làm nữ hộ sinh và có nhà bảo sanh tại nhà. Lúc trước thì nhà ở gần rạp hát Thanh Bình nhưng bây giờ thì ở gần bưu điện tỉnh Đồng Nai. Hồng Đào trước học ở trường bán công Trần thượng Xuyên từ lớp 6-9. Sau đó thì chuyển lên Saigon và trở lại học lớp 11 của trường Ngô Quyền. Nếu biết tin tức của Hồng Đào xin liên lạc với Phan kim Loan qua e-mail phanloan60@yahoo.com
Thành thật cám ơn các bạn.

Thursday, April 27, 2023(View: 1592)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 2926)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 5263)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,