Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Danh Sách CHS Ngô Quyền Khóa 4 (1959 -1964)

Tuesday, April 6, 201012:00 AM(View: 9478)
Danh Sách CHS Ngô Quyền Khóa 4 (1959 -1964)

Danh Sách CHS Ngô Quyền Khóa 4 (1959 -1964)
cập nhật lần 4 (May 28, 2010)

 1

Lê Thị Kim

An

 2

Lê Bình

An

 3

Nguyễn Thi

Ân

 4

Đào Ngọc

Ẩn

 5

Nguyễn Ngọc

Ánh

 6

Nguyễn Thị Nguyệt

Ảnh

 7

Phạm Văn

Ba

 8

Hồ Thị

Ba

 9

Nguyễn Thị Xuân

Bạch

 10

Nguyễn Văn

Bân

 11

Huỳnh Văn

Bảy

 12

Huỳnh Văn

 13

Hồ Văn

Bền

 14

Nguyễn văn

Bông

 15

Trương Văn

Bưu

 16

Đinh Cẩn

Cấp

 17

Huỳnh Thị

Châu

 18

Lê văn

Châu(mập)

 19

Lê văn

Châu(ốm)

 20

Huỳnh Quế

Chi

 21

Huỳnh Thị

Chiến

 22

Đinh văn

Cử

 23

Nguyễn Thị Kim

Cương

 24

Đào Văn

Cường

 25

Hứa Minh

Đạo

 26

Huỳnh Văn

Đức

 27

Lê văn

Đức

 28

Nguyễn Văn

Đức

 29

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

 30

Phạm Thị

Em

 31

Nguyễn Thị

Ghe

 32

Trần Thu

 33

Bùi Thị

Hảo

 34

Nguyễn Thái

Hiệp

 35

Nguyễn Văn

Hiệp

 36

Lê Kim

Hoa

 37

Trương Thị

Hoa

 38

Tiêu Quí

Hòa

 39

Nguyễn văn

Hoàng

 40

Trần Hữu

Hoàng

 41

Huỳnh Bá

Hoanh

 42

Lê Anh

Hơn

 43

Nguyễn Thị

Hồng

 44

Đổ Thị Thể

Hồng

 45

Nguyễn Minh

Hoàng

 46

Nguyễn Hữu

Hùng

 47

Nguyễn Văn

Hùng

 47

Hà Mạnh

Hùng

 49

Nguyễn Thị Xuân

Hương

 50

Nguyễn Kim

Hương

 51

Thái Tăng

Hữu

 52

Huỳnh Công

Khanh

 53

Trần Thị

Lài

 54

Huỳnh Thanh

Liêm

 55

Trang Thị

Liên

 56

Nguyễn Thị Kim

Liên

 57

Đoàn Kim

Liên

 58

Nguyễn Thị Kim

Loan

 59

Phan Kim

Lượng

 60

Hồ Phước

Lưu

 61

Trần Văn

 62

Nguyễn Hữu

Mạc

 63

Đặng Thị Hoàng

Mai

 64

Nguyễn Minh

Mẫn

 65

Nguyễn Thị

Mẫn

 66

Nguyễn Hữu

Mạnh

 67

Đỗ Văn

Mến

 68

Bùi Quang

Nam

 69

Đào Thái

Ngạn

 70

Nguyễn Văn

Nghĩa

 71

Võ Thị

Ngọc

 72

Nguyễn Bạch

Ngọc

 73

Nguyễn Đình

Nguyên

 74

Huỳnh Thị Ánh

Nguyệt

 75

Nguyễn văn

Nhàn

 76

Trần Minh

Nhật

 77

Trần Mạnh

Nhật

 78

Huỳnh Thị

Nhị

 79

Nguyễn Văn

Nhơn

 80

Trần Thị

Oanh

 81

Trần Ngọc

Phát

 82

Lý Thanh

Phi

 83

Nguyễn Văn

Phước 

 84

Nguyễn Khắc

Phước 

 85

Hồ Văn

Quân

 86

Phạm Thanh

Quang

 87

Bùi Trường

Quý

 88

Chu Văn

Quý

 89

Quản Văn

Quyên

 90

Đỗ Trọng

Quýnh

 91

Nguyễn Thị

Rành

 92

Ao Văn

Rộng

 93

Lê Văn

Sâm

 94

Lê Văn

 95

Lê Văn

Siêng

 96

Nguyễn Phi

Sơn

 97

Hà Xuân

Sơn

 98

Đỗ Hữu

Tài

 99

Nguyễn Văn

Tám

 100

Nguyễn Văn

Tấn

 101

Đỗ Như

Thạch

 102

Trần Ngọc

Thạch

 103

Võ Tất

Thắng

 104

Nguyễn Phụng

Thành

 105

Đoàn Văn

Thành

 106

Lê Tấn

Thành

 107

Nguyễn Văn

Thành

 108

Ngô Hạnh

Thi

 109

Hà Thị

Thiên

 110

Đào Đức

Thiện

 111

Đỗ Thị Kim

Thoa

 112

Nguyễn Trung

Thu

 113

Nguyễn Văn

Thu

 114

Hàng Thị Ngọc

Thu

 115

Nguyễn Văn

Tới

 116

Nguyễn Văn

Tốt

 117

Nguyễn Thị Út tự

Nguyễn Duyên

Trang

 118

Huỳnh Hữu

Trị

 119

Nguyễn Văn

Trực

 120

Nguyễn Chí

Trung

 121

Huỳnh Thị

Út

 122

Trịnh Thị

Út

 123

Nguyễn Văn

Vân

 124

Tô Thị Bạch

Vân

 125

Dương Thị Khánh

Vân

 126

Huỳnh Văn

Về

 127

Đặng Vũ

Vĩnh

 128

Nguyễn Văn

Xa

 129

Diệp

Xuân

 130

Nguyễn Ngọc

Xuân

 131

Đổ Hữu

Xuân

 132

Nguyễn Thị Kim

Xuyến

 133

Châu Phúc

Yên

 134

Đoàn Nam
Phương

 

Ban Biên tập Web Site cảm ơn anh Võ Tất Thắng cùng các bạn khóa 4 đã thành lập danh sách này

Các sửa chửa, bổ túc danh sách trên, hoặc muốn biết các chi tiết xin liên lạc:

Đổ Như Thạch: thachndo@yahoo.com