Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Danh Sách CHS Ngô Quyền Khóa 7 (1962-1967) , Lớp Pháp văn (cập nhật ngày 06 tháng 11, 2017)

Tuesday, April 6, 201012:00 AM(View: 10184)
Danh Sách CHS Ngô Quyền Khóa 7 (1962-1967) , Lớp Pháp văn (cập nhật ngày 06 tháng 11, 2017)

DANH SÁCH KHÓA 7

(Niên khóa 1962 – 1969)
(Cập nhật  ngày 06 tháng 11, 2017)

 

Anh Nguyễn Thanh Tùng cùng các bạn khóa 7 đã thành lập danh sách này

Các sửa chữa, bổ túc danh sánh trên xin liên lạc:

Nguyễn Thanh Tùng <ngthanhtung48@yahoo.com>

 

 

TT

 

HỌ

 

 

TÊN

 

NƠI Ở

 

GHI CHÚ

 

01

Lưu Gia

Ân

 

 

02

Phan Văn

Bảnh

 

 

03

Nguyễn Văn

Biện

 

 

04

Nghiêm Thái

Bình

BH

 

05

Trần Thái

Bình

 

 

06

Ngô Văn

Bổn

 

 

07

Võ Ngọc

Bửu

USA

 

08

Nguyễn Văn

Chấn

 

 

09

Trương Quang

Chánh

 

 

10

Đoàn Trung

Chánh

 

 

11

Trầm Vĩnh

Châu

 

 

12

Lưu Quang

Chủ

 

Đã mất

13

Nguyễn Văn

Dân

 

 

14

Phạm Sơn

Danh

USA

 

15

Nguyễn Văn

Đạt

 

 

16

Hoàng Văn

Đẩu

 

 

17

Hoàng Cao

Đệ

 

Đã mất

18

Nguyễn Văn

Điệp

 

 

19

Đặng Thị

Điệp

 

 

20

Huỳnh Văn

Điệt

 

 

21

Hoàng Văn

Đình

 

 

22

Trương Minh

Dũng

 

 

23

Ngô Đình

Dũng

 

 

24

Huỳnh Văn

Hải

 

 

25

Lê Tứ

Hải

 

 

26

Lê Thị

Hằng

 

 

27

Đặng Vũ Thế

Hiển

Canada

 

28

Lê Văn

Hoa

 

 

29

Trần Văn

Hoa

 

 

30

Phấn Thị

Hòa

 

 

31

Võ Tấn

Hội

 

 

32

Bùi Quang

Hội

 

 

33

Nguyễn Thị

Huệ

 

 

34

Nguyễn Tấn

Hùng

 

 

35

Bùi Thị Mỹ

Kiều

 

 

36

Lại Minh

Lâm

 

Đã mất

37

Mai Quỳnh

Lâm

 

 

38

Hà Văn

Láng

 

Đã mất

39

Nguyễn Văn

Lăng

 

 

40

Ninh Văn

Lập

USA

 

41

Nguyễn Văn

 

 

42

Nguyễn

Liễu

USA

 

43 

Nguyễn Thành

Long

 

Đã mất

44

Lê Văn

USA

 

45

Chu

Mai

USA

 

46

Đinh Hùng

Mãnh

 

 

47

Trần Văn

Mạnh

 

 

48

Lâm Hữu

Minh

 

 

49

Nguyễn Văn

Minh

 

Đã mất

50

Đặng

Minh

 

 

51

Châu Kim

Mỹ

 

 

52

Võ Văn

Nga

 

 

53

Nguyễn Văn

Ngàn

USA

 

54

Nguyễn Bửu

Ngân

 

Đã mất

55

Nguyễn Tấn

Nghiệm

 

Đã mất

56

Nguyễn Thạch

Ngọc

 

 

57

Bùi Thành

Ngọc

 

 

58

Lương Minh

Ngọc

 

 

59

Trần Văn

Ngươn

 

Đã mất

60

Phấn Ánh

Nguyệt

 

 

61

Nguyễn Thanh

Nhã

AUS

 

62

Nguyễn Thị

Nhiên

 

 

63

Nguyễn Văn

Nở

 

Đã mất

64

Tiêu Thị

Nữ

 

 

65

Nguyễn Thị

Phẩm

 

 

66

Huỳnh Thị

Phấn

 

 

67

Huỳnh Văn

Phi

 

 

68

Lê Quang

Phòng

 

Đã mất

69

Mã Hồng

Phúc

 

 

70

Huỳnh Văn

Phước

 

 

71

Lê Hữu

Phước

USA

 

72

Nguyễn Phú

Phước

 

 

73

Đổ Bá

Quát

 

 

74

Phạm Ngọc

Sang

 

 

75

Phù Văn

Sáu

 

 

76

Lê Minh

Sơn

 

 

77

Nguyễn Văn

Sơn

USA

 

78

Hồ Văn

Sửu

 

Đã mất

79

Đặng Thanh

Tâm

 

 

80

Trần Minh

Tâm

USA

 

81

Phạm Minh

Tâm

 

 

82

Lê Tấn (Hữu)

Thanh

 

 

83

Huỳnh Kim

Thanh

USA

 

84

Lê Văn

Thành

USA

 

85

Diệp Cẩm

Thu

 

 

86

Đặng Ngọc

Thu

 

 

87

Võ Văn

Thuận

 

Đã mất

88

Trần Phụng

Tiên

USA

 

89

Nguyễn Văn

Tiến

 

 

90

Ngô Văn

Tiếng

 

Đã mất

91

Lê Thoại

Trân

 

Đã mất

92

Lê Đỗ Bích

Trân

 

 

93

Nguyễn Văn

Trí

 

 

94

Lê Văn

Trọng

 

Đã mất

95

Nguyễn Kim

Trọng

 

 

96

Ngô Hữu

Từ

 

 

97

Tô Anh

Tuấn

USA

 

98

Dương Anh

Tuấn

 

 

99

Nguyễn Thanh

Tùng

 

 

100

Lê Thành

Tươi

 

 

101

Võ Thị Kim

Tuyến

 

 

102

Lê Kim

Tuyết

 

 

103

Triệu Quang

Vinh

 

Đã mất

104

Bùi Hữu

Vịnh

 

 

105

Nguyễn Ngọc

Xuân

 

 

 

 

Ban Biên tp Web Site cm ơn anh Nguyễn Thanh Tùng: cùng các bn khóa 7 đã thành lp danh sách này

Các sửa chửa, bổ túc danh sánh trên xin liên lạc:

Nguyễn Thanh Tùng: ngthanhtung48@yahoo.com